Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0137(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0112/2014

Ingivna texter :

A7-0112/2014

Debatter :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0185

Protokoll
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg

9.6. Produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

Kommissionen uppmanades i enlighet med artikel 56.1 i arbetsordningen att dra tillbaka sitt förslag, men Kristalina Georgieva (ledamot av kommissionen) uppgav att kommissionen inte var beredd att göra det.

Talare: Paolo De Castro, ordförande för utskottet AGRI, begärde att man skulle rösta om förslaget till lagstiftningsresolution, i enlighet med artikel 56.3 i arbetsordningen. Denna begäran bifölls genom omröstning med namnupprop (574 röster för, 90 röster emot, 10 nedlagda röster).

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0185)

Inlägg:

Kriton Arsenis, efter omröstningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy