Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0438(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0165/2014

Ingivna texter :

A7-0165/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0186

Protokoll
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg

9.7. Löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen (anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna [COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0186)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy