Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0184(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0210/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0210/2013

Συζήτηση :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 02/07/2013 - 9.10
CRE 02/07/2013 - 9.10
PV 11/03/2014 - 9.15
CRE 11/03/2014 - 9.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0297
P7_TA(2014)0194

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

9.15. Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους ***I (τελική ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ [COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Η συζήτηση διεξάχθηκε την 1η Ιουλίου 2013 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.7.2013).

Η ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος αναβλήθηκε για τις 2 Ιουλίου 2013 (σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.7.2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0194)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0194)

Παρεμβάσεις

Werner Kuhn (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου