Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0184(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0210/2013

Ingivna texter :

A7-0210/2013

Debatter :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Omröstningar :

PV 02/07/2013 - 9.10
CRE 02/07/2013 - 9.10
PV 11/03/2014 - 9.15
CRE 11/03/2014 - 9.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0297
P7_TA(2014)0194

Protokoll
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg

9.15. Trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar ***I (slutomröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG [COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Le débat a eu lieu le 1 juli 2013 (punkt 16 i protokollet av den 1.7.2013).

Omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution hade bordlagts till den 2 juli 2013 (punkt 9.10 i protokollet av den 2.7.2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0194)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0194)

Inlägg:

Werner Kuhn (föredragande), före omröstningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy