Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0185(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0199/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0199/2013

Συζήτηση :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

9.16. Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων [COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Η συζήτηση διεξάχθηκε την 1η Ιουλίου 2013 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.7.2013).

Η ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος αναβλήθηκε για τις 2 Ιουλίου 2013 (σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.7.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0195)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0195)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου