Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0186(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0207/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0207/2013

Συζήτηση :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 02/07/2013 - 9.9
CRE 02/07/2013 - 9.9
PV 11/03/2014 - 9.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0296
P7_TA(2014)0196

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

9.17. Κατάσταση των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον οδικό τεχνικό έλεγχο της κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2000/30/EΚ [COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Η συζήτηση διεξάχθηκε την 1η Ιουλίου 2013 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.7.2013).

Η ψηφοφορία επί του νομοθετικού ψηφίσματος αναβλήθηκε για τις 2 Ιουλίου 2013 (σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.7.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0196)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0196)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου