Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0297(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0002/2014

Ingediende teksten :

A7-0002/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/03/2014 - 9.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0197

Notulen
Dinsdag 11 maart 2014 - Straatsburg

9.18. Statistieken van het spoorvervoer ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen [COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Michael Cramer (A7-0002/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0197)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0197)

Juridische mededeling - Privacybeleid