Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0297(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0002/2014

Ingivna texter :

A7-0002/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0197

Protokoll
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg

9.18. Järnvägstransportstatistik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor [COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A7-0002/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0197)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0197)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy