Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0367(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0111/2014

Ingivna texter :

A7-0111/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0199

Protokoll
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg

9.20. Undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket, vad gäller finansieringsramen för perioden 2014–2018 [COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0199)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0199)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy