Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2156(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0073/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0073/2014

Συζήτηση :

PV 10/03/2014 - 12
CRE 10/03/2014 - 12

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2014 - 9.23
CRE 11/03/2014 - 9.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

9.23. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012 (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2012 [2013/2156(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις
Inês Cristina Zuber (εισηγήτρια), πριν από την ψηφοφορία.

Michael Cashman και Alexander Graf Lambsdorff, πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 34.

Robert Atkins, πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 45.

Bogusław Sonik, σχετικά με την ψηφοφορία επί της παραγράφου 45.

Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber και Joseph Daul, πριν από την ψηφοφορία επί του ψηφίσματος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου