Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 11. märts 2014 - Strasbourg

10. Selgitused hääletuse kohta
CRE

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Sõna võttis Jean-Pierre Audy.

Raport: Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß ja Marino Baldini

Raport: Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Raport: Mojca Kleva Kekuš ja Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica ja Guido Milana

Raport: Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan ja Tarja Cronberg

Raport: Ivailo Kalfin - A7-0392/2013
Dubravka Šuica ja Daniel Hannan

Raport: Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines ja Andrej Plenković

Raport: Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins ja Giommaria Uggias

Raport: Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković ja Joseph Cuschieri

Raport: Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug ja Jim Higgins

Raport: Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica ja Davor Ivo Stier

Raport: Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai ja Licia Ronzulli

Raport: Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Raport: Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská ja Krisztina Morvai

Raport: Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu ja Seán Kelly

Raport: Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann ja Anna Záborská

Raport: Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika