Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 11. ožujka 2014. - Strasbourg

10. Obrazloženja glasovanja
Doslovno izvješće

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Govorio je Jean-Pierre Audy.

Izvješće Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß i Marino Baldini

Izvješće Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan i Syed Kamall

Izvješće Mojca Kleva Kekuš i Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica i Guido Milana

Izvješće Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan i Tarja Cronberg

Izvješće Ivailo Kalfin - A7-0392/2013
Dubravka Šuica i Daniel Hannan

Izvješće Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines i Andrej Plenković

Izvješće Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins i Giommaria Uggias

Izvješće Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković i Joseph Cuschieri

Izvješće Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug i Jim Higgins

Izvješće Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica i Davor Ivo Stier

Izvješće Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai i Licia Ronzulli

Izvješće Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Izvješće Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská i Krisztina Morvai

Izvješće Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu i Seán Kelly

Izvješće Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann i Anna Záborská

Izvješće Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti