Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2014. gada 11. marts - Strasbūra

10. Balsojuma skaidrojumi
CRE

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Uzstājās Jean-Pierre Audy.

Sergio Paolo Francesco Silvestris ziņojums - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß un Marino Baldini

Burkhard Balz ziņojums - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan un Syed Kamall

Mojca Kleva Kekuš un Timothy Kirkhope ziņojums - A7-0140/2014
Dubravka Šuica un Guido Milana

Krišjānis Kariņš un Judith Sargentini ziņojums - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan un Tarja Cronberg

Ivailo Kalfin ziņojums - A7-0392/2013
Dubravka Šuica un Daniel Hannan

Sandrine Bélier ziņojums - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines un Andrej Plenković

Werner Kuhn ziņojums - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins un Giommaria Uggias

Vilja Savisaar-Toomast ziņojums - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković un Joseph Cuschieri

Olga Sehnalová ziņojums - A7-0207/2013
Ismail Ertug un Jim Higgins

Marian-Jean Marinescu ziņojums - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica un Davor Ivo Stier

Inês Cristina Zuber ziņojums - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai un Licia Ronzulli

Sven Giegold ziņojums - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Jarosław Leszek Wałęsa ziņojums - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská un Krisztina Morvai

Anthea McIntyre ziņojums - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu un Seán Kelly

Véronique De Keyser ziņojums - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann un Anna Záborská

Ana Gomes ziņojums - A7-0125/2014
Ewald Stadler.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika