Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 marca 2014 r. - Strasburg

10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
CRE

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Głos zabrał Jean-Pierre Audy.

Sprawozdanie Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß i Marino Baldini

Sprawozdanie Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Mojca Kleva Kekuš i Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica i Guido Milana

Sprawozdanie Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan i Tarja Cronberg

Sprawozdanie Ivailo Kalfin - A7-0392/2013
Dubravka Šuica i Daniel Hannan

Sprawozdanie Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines i Andrej Plenković

Sprawozdanie Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins i Giommaria Uggias

Sprawozdanie Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković i Joseph Cuschieri

Sprawozdanie Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug i Jim Higgins

Sprawozdanie Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica i Davor Ivo Stier

Sprawozdanie Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai i Licia Ronzulli

Sprawozdanie Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Sprawozdanie Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská i Krisztina Morvai

Sprawozdanie Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu i Seán Kelly

Sprawozdanie Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann i Anna Záborská

Sprawozdanie Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności