Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 11 martie 2014 - Strasbourg

10. Explicaţii privind votul
CRE

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

A intervenit Jean-Pierre Audy.

Raport Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß şi Marino Baldini

Raport Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Raport Mojca Kleva Kekuš şi Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica şi Guido Milana

Raport Krišjānis Kariņš şi Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan şi Tarja Cronberg

Raport Ivailo Kalfin - A7-0392/2013
Dubravka Šuica şi Daniel Hannan

Raport Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines şi Andrej Plenković

Raport Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins şi Giommaria Uggias

Raport Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković şi Joseph Cuschieri

Raport Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug şi Jim Higgins

Raport Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica şi Davor Ivo Stier

Raport Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai şi Licia Ronzulli

Raport Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Raport Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská şi Krisztina Morvai

Raport Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu şi Seán Kelly

Raport Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann şi Anna Záborská

Raport Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate