Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg

10. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Vystúpil Jean-Pierre Audy.

Správa: Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß a Marino Baldini

Správa: Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan a Syed Kamall

Správa: Mojca Kleva Kekuš a Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica a Guido Milana

Správa: Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan a Tarja Cronberg

Správa: Ivailo Kalfin - A7-0392/2013
Dubravka Šuica a Daniel Hannan

Správa: Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines a Andrej Plenković

Správa: Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins a Giommaria Uggias

Správa: Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković a Joseph Cuschieri

Správa: Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug a Jim Higgins

Správa: Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica a Davor Ivo Stier

Správa: Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai a Licia Ronzulli

Správa: Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Správa: Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská a Krisztina Morvai

Správa: Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu a Seán Kelly

Správa: Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann a Anna Záborská

Správa: Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia