Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0011(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0402/2013

Debatai :

PV 11/03/2014 - 13
CRE 11/03/2014 - 13
PV 13/04/2016 - 15
CRE 13/04/2016 - 15

Balsavimas :

PV 12/03/2014 - 8.5
CRE 12/03/2014 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0212

Protokolas
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d. - Strasbūras

13. Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ***I - Asmens duomenų tvarkymas nusikaltimų prevencijos tikslais ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

Jan Philipp Albrecht ir Dimitrios Droutsas pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Dimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Nadja Hirsch (EMPL komiteto nuomonės referentė), Seán Kelly (ITRE komiteto nuomonės referentas), Lara Comi (IMCO komiteto nuomonės referentė), Marielle Gallo (JURI komiteto nuomonės referentė), Axel Voss (JURI komiteto nuomonės referentas), Kinga Gál PPE frakcijos vardu, Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Silvia-Adriana Ţicău), Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Auke Zijlstra , nepriklausomas Parlamento narys, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Sarah Ludford), Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner ir Salvatore Iacolino.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa ir Tonino Picula.

Kalbėjo: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht ir Axel Voss (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Dimitrios Droutsas, pastarasis į jį atsakė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.5 punktas ir 8.12 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika