Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0011(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0402/2013

Debates :

PV 11/03/2014 - 13
CRE 11/03/2014 - 13
PV 13/04/2016 - 15
CRE 13/04/2016 - 15

Balsojumi :

PV 12/03/2014 - 8.5
CRE 12/03/2014 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0212

Protokols
Otrdiena, 2014. gada 11. marts - Strasbūra

13. Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ***I - Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkos ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013).

Jan Philipp Albrecht un Dimitrios Droutsas iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Dimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Nadja Hirsch (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Seán Kelly (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Lara Comi (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Marielle Gallo (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Axel Voss (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Kinga Gál PPE grupas vārdā, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sarah Ludford, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner un Salvatore Iacolino.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa un Tonino Picula.

Uzstājās Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht un Axel Voss, kurš uzdeva zilās kartītes jautājumu Dimitrios Droutsas, kas uz to atbildēja.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2014. protokola 8.5. punkts un 12.3.2014. protokola 8.12. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika