Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0011(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0402/2013

Debatten :

PV 11/03/2014 - 13
CRE 11/03/2014 - 13
PV 13/04/2016 - 15
CRE 13/04/2016 - 15

Stemmingen :

PV 12/03/2014 - 8.5
CRE 12/03/2014 - 8.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0212

Notulen
Dinsdag 11 maart 2014 - Straatsburg

13. Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ***I - Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

Jan Philipp Albrecht en Dimitrios Droutsas leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) en Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Nadja Hirsch (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Seán Kelly (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Lara Comi (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Marielle Gallo (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Axel Voss (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Kinga Gál, namens de PPE-Fractie, Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sarah Ludford, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner en Salvatore Iacolino.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa en Tonino Picula.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht en Axel Voss, deze laatste om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Dimitrios Droutsas, die hierop ingaat.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 12.3.2014 en punt 8.12 van de notulen van 12.3.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid