Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0011(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0402/2013

Dezbateri :

PV 11/03/2014 - 13
CRE 11/03/2014 - 13
PV 13/04/2016 - 15
CRE 13/04/2016 - 15

Voturi :

PV 12/03/2014 - 8.5
CRE 12/03/2014 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0212

Proces-verbal
Marţi, 11 martie 2014 - Strasbourg

13. Protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ***I - Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevenirii infracțiunilor ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera circulație a acestor date [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

Jan Philipp Albrecht şi Dimitrios Droutsas îşi prezintă rapoartele.

Au intervenit: Dimitrios Kourkoulas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Nadja Hirsch (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Seán Kelly (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Lara Comi (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Marielle Gallo (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Axel Voss (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Kinga Gál, în numele Grupului PPE, Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Auke Zijlstra, neafiliat, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sarah Ludford, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner şi Salvatore Iacolino.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa şi Tonino Picula.

Au intervenit: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht şi Axel Voss, acesta din urmă pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Dimitrios Droutsas, care a răspuns.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 12.3.2014 şi punctul 8.12 al PV din 12.3.2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate