Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2188(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0139/2014

Ingediende teksten :

A7-0139/2014

Debatten :

PV 11/03/2014 - 14
CRE 11/03/2014 - 14

Stemmingen :

PV 12/03/2014 - 8.23
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0230

Notulen
Dinsdag 11 maart 2014 - Straatsburg

14. Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het surveillanceprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers en voor de trans-Atlantische samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken [2013/2188(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A7-0139/2014)

Claude Moraes leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad).

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Axel Voss, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jan Philipp Albrecht, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jan Philipp Albrecht, Dimitrios Droutsas, Sarah Ludford, Jean Lambert, Christian Engström, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Sarah Ludford, die hierop ingaat, Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Krisztina Morvai, over de leiding van het debat, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Hubert Pirker, Ana Gomes, Ulrike Lunacek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hubert Pirker, Hubert Pirker, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Sophia in 't Veld en Krisztina Morvai, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Yannick Jadot, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Ivo Belet, Eduard Kukan en Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Christian Engström, Nikola Vuljanić, Dimitar Stoyanov en Zbigniew Ziobro.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas en Claude Moraes.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly over het verloop van de "catch-the-eye"-procedure en de "blauwe-kaart”-procedure (de Voorzitter licht de redenen van zijn beslissingen toe).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.23 van de notulen van 12.3.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid