Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2188(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0139/2014

Predkladané texty :

A7-0139/2014

Rozpravy :

PV 11/03/2014 - 14
CRE 11/03/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 12/03/2014 - 8.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0230

Zápisnica
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg

14. Programy sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgány sledovania v jednotlivých členských štátoch a vplyv na základné práva občanov EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry Spojených štátov amerických, orgánoch sledovania v jednotlivých členských štátoch a ich vplyve na základné práva občanov EÚ a na transatlantickú spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí [2013/2188(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A7-0139/2014)

Claude Moraes uviedol správu.

V rozprave vystúpil Dimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady).

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Axel Voss v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jan Philipp Albrecht, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jan Philipp Albrecht, Dimitrios Droutsas, Sarah Ludford, Jean Lambert, Christian Engström, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Sarah Ludfordovej, ktorá odpovedala na otázku, Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Krisztina Morvai, k priebehu rozpravy, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Hubert Pirker, Ana Gomes, Ulrike Lunacek, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hubert Pirker, Hubert Pirker, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Sophia in 't Veld a Krisztina Morvai, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Yannick Jadot, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Ivo Belet, Eduard Kukan a Andrej Plenković.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Christian Engström, Nikola Vuljanić, Dimitar Stoyanov a Zbigniew Ziobro.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas a Claude Moraes.

V rozprave vystúpil Seán Kelly k priebehu postupu "catch-the-eye" a k postupu kladenia otázok zdvihnutím modrej karty (predsedajúca vysvetlila dôvody svojho rozhodnutia).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.23 zápisnice zo dňa 12.3.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia