Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0255(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0141/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0141/2014

Συζήτηση :

PV 11/03/2014 - 15
CRE 11/03/2014 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.27
CRE 12/03/2014 - 8.27
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0234

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

15. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

Ο Salvatore Iacolino παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Evelyn Regner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Zbigniew Ziobro, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franco Bonanini, μη εγγεγραμμένος, Jan Philipp Albrecht, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στη Rina Ronja Kari, η οποία δεν κατέστη δυνατό να απαντήσει, επειδή είχε αποχωρήσει από το ημικύκλιο, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Anna Maria Corazza Bildt, Bogusław Liberadzki και James Nicholson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Dimitar Stoyanov και Dubravka Šuica.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Salvatore Iacolino.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου