Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0255(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0141/2014

Ingivna texter :

A7-0141/2014

Debatter :

PV 11/03/2014 - 15
CRE 11/03/2014 - 15

Omröstningar :

PV 12/03/2014 - 8.27
CRE 12/03/2014 - 8.27
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0234

Protokoll
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg

15. Europeiska åklagarmyndigheten (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

Salvatore Iacolino redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ingeborg Gräßle (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Evelyn Regner (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zbigniew Ziobro, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Franco Bonanini, grupplös, Jan Philipp Albrecht, ställde en fråga ("blått kort") till Rina Ronja Kari, som hon inte kunde besvara eftersom hon lämnat plenisalen, Axel Voss, Juan Fernando López Aguilar, Slavi Binev, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Anna Maria Corazza Bildt, Bogusław Liberadzki och James Nicholson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Dimitar Stoyanov och Dubravka Šuica.

Talare: Viviane Reding och Salvatore Iacolino.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.27 i protokollet av den 12.3.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy