Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2945(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0241/2014

Ingivna texter :

B7-0241/2014

Debatter :

PV 11/03/2014 - 16
CRE 11/03/2014 - 16

Omröstningar :

PV 12/03/2014 - 8.28
CRE 12/03/2014 - 8.28
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0235

Protokoll
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg

16. 2013 års framstegsrapport om Turkiet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2013 års framstegsrapport om Turkiet (2013/2945(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ria Oomen-Ruijten för PPE-gruppen, Raimon Obiols för S&D-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, och Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, grupplös, Krzysztof Lisek, Richard Howitt, Andrew Duff, Bastiaan Belder, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, William (The Earl of) Dartmouth, Dimitar Stoyanov, Marietta Giannakou, Sophocles Sophocleous, Slavi Binev, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb och Alojz Peterle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Arnaud Danjean, Marusya Lyubcheva, Tonino Picula, Antigoni Papadopoulou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández och Ruža Tomašić.

Talare: Štefan Füle och Dimitrios Kourkoulas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Ria Oomen-Ruijten, för utskottet för utrikesfrågor, om 2013 års framstegsrapport om Turkiet (2013/2945(RSP)) (B7-0241/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.28 i protokollet av den 12.3.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy