Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0186(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0095/2014

Forhandlinger :

PV 11/03/2014 - 17
CRE 11/03/2014 - 17

Afstemninger :

PV 12/03/2014 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0220

Protokol
Tirsdag den 11. marts 2014 - Strasbourg

17. Gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum ***I - Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forslag om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

Marian-Jean Marinescu og David-Maria Sassoli forelagde betænkningerne.

Indlæg af Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

Talere: Dominique Riquet for PPE-Gruppen, Spyros Danellis for S&D-Gruppen, Phil Bennion for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric og Julie Girling.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki og Andreas Schwab.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău og Marusya Lyubcheva.

Talere: Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu og David-Maria Sassoli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 12.3.2014 og punkt 8.14 i protokollen af 12.3.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik