Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0186(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0095/2014

Arutelud :

PV 11/03/2014 - 17
CRE 11/03/2014 - 17

Hääletused :

PV 12/03/2014 - 8.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0220

Protokoll
Teisipäev, 11. märts 2014 - Strasbourg

17. Ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamine ***I - Lennuväljad, lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 216/2008 lennuväljade, lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste valdkonnas [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

Marian-Jean Marinescu ja David-Maria Sassoli tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Dominique Riquet fraktsiooni PPE nimel, Spyros Danellis fraktsiooni S&D nimel, Phil Bennion fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric ja Julie Girling.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki ja Andreas Schwab.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău ja Marusya Lyubcheva.

Sõna võtsid Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu ja David-Maria Sassoli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2014protokoll punkt 8.13 ja 12.3.2014protokoll punkt 8.14.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika