Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0186(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0095/2014

Keskustelut :

PV 11/03/2014 - 17
CRE 11/03/2014 - 17

Äänestykset :

PV 12/03/2014 - 8.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0220

Pöytäkirja
Tiistai 11. maaliskuuta 2014 - Strasbourg

17. Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen ***I - Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

Marian-Jean Marinescu ja David-Maria Sassoli esittelivät mietinnöt.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Dominique Riquet PPE-ryhmän puolesta, Spyros Danellis S&D-ryhmän puolesta, Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric ja Julie Girling.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki ja Andreas Schwab.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău ja Marusya Lyubcheva.

Puheenvuorot: Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu ja David-Maria Sassoli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2014, kohta 8.13 ja istunnon pöytäkirja 12.3.2014, kohta 8.14.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö