Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0186(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0095/2014

Debatter :

PV 11/03/2014 - 17
CRE 11/03/2014 - 17

Omröstningar :

PV 12/03/2014 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0220

Protokoll
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg

17. Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet ***I – Flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

Marian-Jean Marinescu och David-Maria Sassoli redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Dominique Riquet för PPE-gruppen, Spyros Danellis för S&D-gruppen, Phil Bennion för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric och Julie Girling.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki och Andreas Schwab.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău och Marusya Lyubcheva.

Talare: Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu och David-Maria Sassoli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 12.3.2014 och punkt 8.14 i protokollet av den 12.3.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy