Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0246(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0124/2014

Indgivne tekster :

A7-0124/2014

Forhandlinger :

PV 11/03/2014 - 18
CRE 11/03/2014 - 18

Afstemninger :

PV 12/03/2014 - 8.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0222

Protokol
Tirsdag den 11. marts 2014 - Strasbourg

18. Pakkerejser og formidlede rejsearrangementer ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om pakkerejser og formidlede rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

Hans-Peter Mayer forelagde betænkningen.

Indlæg af Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

Talere: Bogusław Liberadzki (ordfører for udtalelse fra TRAN), Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati for S&D-Gruppen, Toine Manders for ALDE-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Jacqueline Foster og Anna Hedh.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău og Zofija Mazej Kukovič.

Talere: Viviane Reding og Hans-Peter Mayer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.15 i protokollen af 12.3.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik