Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0246(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0124/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0124/2014

Keskustelut :

PV 11/03/2014 - 18
CRE 11/03/2014 - 18

Äänestykset :

PV 12/03/2014 - 8.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0222

Pöytäkirja
Tiistai 11. maaliskuuta 2014 - Strasbourg

18. Matkapaketit ja avustetut matkajärjestelyt ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkapaketeista ja avustetuista matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

Hans-Peter Mayer esitteli mietinnön.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bogusław Liberadzki (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Toine Manders ALDE-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Jacqueline Foster ja Anna Hedh.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău ja Zofija Mazej Kukovič.

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Hans-Peter Mayer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2014, kohta 8.15.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö