Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0246(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0124/2014

Ingivna texter :

A7-0124/2014

Debatter :

PV 11/03/2014 - 18
CRE 11/03/2014 - 18

Omröstningar :

PV 12/03/2014 - 8.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0222

Protokoll
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg

18. Paketresor och assisterade researrangemang ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och assisterade researrangemang och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt direktiv 2011/83/EU och om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

Hans-Peter Mayer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Bogusław Liberadzki (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Andreas Schwab för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Toine Manders för ALDE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Jacqueline Foster och Anna Hedh.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău och Zofija Mazej Kukovič.

Talare: Viviane Reding och Hans-Peter Mayer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.15 i protokollet av den 12.3.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy