Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0305(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0240/2013

Indgivne tekster :

A7-0240/2013

Forhandlinger :

PV 11/03/2014 - 19
CRE 11/03/2014 - 19

Afstemninger :

PV 12/03/2014 - 8.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0223

Protokol
Tirsdag den 11. marts 2014 - Strasbourg

19. Fluorholdige drivhusgasser ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fluorholdige drivhusgasser [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

Bas Eickhout forelagde betænkningen.

Indlæg af Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen).

Talere: Erik Bánki for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, Jolanta Emilia Hibner, Andrés Perelló Rodríguez, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo og Sophie Auconie.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Izaskun Bilbao Barandica.

Talere: Connie Hedegaard og Bas Eickhout, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Derek Roland Clark.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.16 i protokollen af 12.3.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik