Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0305(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0240/2013

Ingivna texter :

A7-0240/2013

Debatter :

PV 11/03/2014 - 19
CRE 11/03/2014 - 19

Omröstningar :

PV 12/03/2014 - 8.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0223

Protokoll
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg

19. Fluorerade växthusgaser ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

Bas Eickhout redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen).

Talare: Erik Bánki för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, Jolanta Emilia Hibner, Andrés Perelló Rodríguez, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo och Sophie Auconie.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Connie Hedegaard och Bas Eickhout, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Derek Roland Clark.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.16 i protokollet av den 12.3.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy