Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 11. března 2014 - Štrasburk
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Předložení dokumentů
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 5.Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ***I (rozprava)
 6.Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***I – Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu ***I (rozprava)
 7.Záruka EU za případné ztráty EIB z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii ***I (rozprava)
 8.Prohlášení předsednictví
 9.Hlasování
  
9.1.Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (přenesené a prováděcí pravomoci) ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Statistiky pro postup při makroekonomické nerovnováze ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Spojenými státy *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.5.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilní průmysl ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.6.Produkce rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin) ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.7.Odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie s účinkem ode dne 1. července 2011 ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.8.Odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie s účinkem ode dne 1. července 2012 ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.9.Dohoda o stabilizaci a přidružení ES-Srbsko ***II (hlasování)
  
9.10.Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ***I (hlasování)
  
9.11.Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***I (hlasování)
  
9.12.Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu ***I (hlasování)
  
9.13.Záruka EU za případné ztráty EIB z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii ***I (hlasování)
  
9.14.Genetické zdroje ***I (závěrečné hlasování)
  
9.15.Technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel ***I (závěrečné hlasování)
  
9.16.Registrační doklady vozidel ***I (závěrečné hlasování)
  
9.17.Silniční technické kontroly užitkových vozidel ***I (závěrečné hlasování)
  
9.18.Statistika železniční dopravy ***I (hlasování)
  
9.19.Elektronická fakturace při zadávání veřejných zakázek ***I (hlasování)
  
9.20.Statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků a metodách zemědělské výroby ***I (hlasování)
  
9.21.Zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů ***I (hlasování)
  
9.22.Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2012 (hlasování)
  
9.23.Rovnost žen a mužů v roce 2012 (hlasování)
  
9.24.Revize Evropského systému finančního dohledu (hlasování)
  
9.25.Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2011–2013 (hlasování)
  
9.26.Činnost Petičního výboru v roce 2013 (hlasování)
  
9.27.Pěstitelství (hlasování)
  
9.28.Celosvětové vymýcení mučení (hlasování)
  
9.29.Saúdská Arábie (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ***I – Zpracování osobních údajů za účelem prevence trestných činů ***I (rozprava)
 14.Program sledování ze strany NSA (Spojené státy) a orgánů členských států pro sledování a dopad na základní práva občanů EU (rozprava)
 15.Úřad evropského veřejného žalobce (rozprava)
 16.Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 (rozprava)
 17.Provádění jednotného evropského nebe ***I – Letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby ***I (rozprava)
 18.Souborné cestovní služby a cesty s asistovanou přípravou ***I (rozprava)
 19.Fluorované skleníkové plyny ***I (rozprava)
 20.Volný pohyb pracovníků ***I (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (237 kb) Prezenční listina (63 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (3598 kb) 
 
Zápis (201 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (493 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1447 kb) 
 
Zápis (272 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (186 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (813 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí