Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Tirsdag den 11. marts 2014 - Strasbourg
 1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Modtagne dokumenter
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 122)(meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed ***I (forhandling)
 6.Oplysninger ved pengeoverførsler ***I - Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ***I (forhandling)
 7.EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen ***I (forhandling)
 8.Erklæring fra formanden
 9.Afstemningstid
  
9.1.Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.2.Statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.3.Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EF og USA *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.4.Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen - ansøgning EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - tekstiler, Spanien ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.6.Produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.7.Tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.8.Tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.9.Stabiliserings- og associeringsaftalen ***II (afstemning)
  
9.10.Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed ***I (afstemning)
  
9.11.Oplysninger ved pengeoverførsler ***I (afstemning)
  
9.12.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ***I (afstemning)
  
9.13.EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen ***I (afstemning)
  
9.14.Adgang til genetiske ressourcer ***I (endelig afstemning)
  
9.15.Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ***I (endelig afstemning)
  
9.16.Registreringsdokumenter for motorkøretøjer ***I (endelig afstemning)
  
9.17.Syn af erhvervskøretøjer ***I (endelig afstemning)
  
9.18.Statistik over jernbanetransport ***I (afstemning)
  
9.19.Elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb ***I (afstemning)
  
9.20.Landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget ***I (afstemning)
  
9.21.Handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter ***I (afstemning)
  
9.22.Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - Årsberetning 2012 (afstemning)
  
9.23.Ligestilling mellem mænd og kvinder i EU – 2012 (afstemning)
  
9.24.Gennemgang af Det Europæiske Finanstilsynssystem (afstemning)
  
9.25.Aktindsigt for 2011-2013 (afstemning)
  
9.26.Aktiviteterne i Udvalget for Andragender i året 2013 (afstemning)
  
9.27.Fremtiden for Europas gartnerisektor – vækststrategier (afstemning)
  
9.28.Udryddelse af tortur i verden (afstemning)
  
9.29.Saudi-Arabien (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ***I - Beskyttelse af personoplysninger med henblik på at forebygge straffelovsovertrædelser ***I (forhandling)
 14.USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder (forhandling)
 15.En europæisk anklagemyndighed (forhandling)
 16.Statusrapport 2013 for Tyrkiet (forhandling)
 17.Gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum ***I - Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester ***I (forhandling)
 18.Pakkerejser og formidlede rejsearrangementer ***I (forhandling)
 19.Fluorholdige drivhusgasser ***I (forhandling)
 20.Arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed ***I (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (233 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3598 kb) 
 
Protokol (168 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (419 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1472 kb) 
 
Protokol (275 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (175 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (802 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik