Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 11. märts 2014 - Strasbourg
 1.Istungjärgu avamine
 2.Istungi algus
 3.Esitatud dokumendid
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 5.Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ***I (arutelu)
 6.Raha ülekandmisel edastatav teave ***I - Finantssüsteemi kasutamise vältimine rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil ***I (arutelu)
 7.ELi tagatise andmine EIP-le liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks ***I (arutelu)
 8.Presidentuuri avaldus
 9.Hääletused
  
9.1.Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolitused) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.2.Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajalik statistika ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.3.ELi–USA teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.4.Nagoya protokoll geneetilistele ressurssidele juurdepääsu kohta *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana Textiles, Hispaania ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.6.Taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul kättesaadavaks tegemine (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.7.Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasud ja pensionid (kohandamine alates 1. juulist 2011) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.8.Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasud ja pensionid (kohandamine alates 1. juulist 2012) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.9.EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ***II (hääletus)
  
9.10.Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ***I (hääletus)
  
9.11.Raha ülekandmisel edastatav teave ***I (hääletus)
  
9.12.Finantssüsteemi kasutamise vältimine rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil ***I (hääletus)
  
9.13.ELi tagatise andmine EIP-le liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks ***I (hääletus)
  
9.14.Geneetilised ressursid ***I (lõpphääletus)
  
9.15.Mootorsõidukite ja nende haagiste korraline tehnoülevaatus ***I (lõpphääletus)
  
9.16.Sõidukite registreerimisdokumendid ***I (lõpphääletus)
  
9.17.Tarbesõidukite tehnokontroll ja -ülevaatus ***I (lõpphääletus)
  
9.18.Raudteeveo statistika ***I (hääletus)
  
9.19.Elektrooniliste arvete esitamine riigihangete puhul ***I (hääletus)
  
9.20.Põllumajanduslike majapidamiste struktuuriuuringud ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuring ***I (hääletus)
  
9.21.Põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooted ***I (hääletus)
  
9.22.Euroopa Investeerimispank (EIP) — 2012. aasta aruanne (hääletus)
  
9.23.Naiste ja meeste võrdsus 2012. aastal (hääletus)
  
9.24.Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi läbivaatamine (hääletus)
  
9.25.Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2011–2013 (hääletus)
  
9.26.Petitsioonikomisjoni 2013. aasta tegevus (hääletus)
  
9.27.Aiandus (hääletus)
  
9.28.Piinamise kaotamine maailmas (hääletus)
  
9.29.Saudi Araabia (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ***I - Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil ***I (arutelu)
 14.USA Riikliku Julgeolekuagentuuri järelevalveprogramm, ELi liikmesriikide jälgimisasutused ning mõju ELi kodanike põhiõigustele (arutelu)
 15.Euroopa Prokuratuur (arutelu)
 16.Türgi 2013. aasta eduaruanne (arutelu)
 17.Ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamine ***I - Lennuväljad, lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused ***I (arutelu)
 18.Pakettreisid ja toetatud reisikorraldusteenused ***I (arutelu)
 19.Fluoritud kasvuhoonegaasid ***I (arutelu)
 20.Töötajate vaba liikumine ***I (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (235 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (3598 kb) 
 
Protokoll (163 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (438 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1443 kb) 
 
Protokoll (267 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (178 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (800 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika