Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d. - Strasbūras
 1.Metinės sesijos pradžia
 2.Posėdžio pradžia
 3.Gauti dokumentai
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ***I (diskusijos)
 6.Informacija, teikiama pervedant lėšas ***I - Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ***I (diskusijos)
 7.ES garantija Europos investicijų bankui finansinių operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti ***I (diskusijos)
 8.Pirmininko pareiškimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  9.2.Makroekonominio disbalanso procedūrai būtini statistiniai duomenys ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  9.3.EB ir JAV susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo pratęsimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  9.4.Nagojos protokolas dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  9.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilės gaminiai“ ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  9.6.Augalų dauginamosios medžiagos auginimas ir tiekimas rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  9.7.Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos (tikslinimas nuo 2011 m. liepos 1 d.) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  9.8.Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos (tikslinimas nuo 2012 m. liepos 1 d.) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  9.9.EB ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ***II (balsavimas)
  9.10.Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ***I (balsavimas)
  9.11.Informacija, teikiama pervedant lėšas ***I (balsavimas)
  9.12.Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ***I (balsavimas)
  9.13.ES garantija Europos investicijų bankui finansinių operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti ***I (balsavimas)
  9.14.Genetiniai ištekliai ***I (galutinis balsavimas)
  9.15.Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė apžiūra ***I (galutinis balsavimas)
  9.16.Transporto priemonių registracijos dokumentai ***I (galutinis balsavimas)
  9.17.Komercinių transporto priemonių techninis patikrinimas kelyje ***I (galutinis balsavimas)
  9.18.Geležinkelių transporto statistika ***I (balsavimas)
  9.19.Elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimas viešuosiuose pirkimuose ***I (balsavimas)
  9.20.Ūkių struktūros tyrimai bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimas ***I (balsavimas)
  9.21.Prekės, gaunamos perdirbant žemės ūkio produktus ***I (balsavimas)
  9.22.Europos investicijų banko 2012 m. metinė ataskaita (balsavimas)
  9.23.Moterų ir vyrų lygybė 2012 m. (balsavimas)
  9.24.Europos finansų priežiūros institucijų sistemos peržiūra (balsavimas)
  9.25.Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais 2011–2013 m. (balsavimas)
  9.26.2013 m. Peticijų komiteto veikla (balsavimas)
  9.27.Sodininkystė (balsavimas)
  9.28.Kankinimo panaikinimas pasaulyje (balsavimas)
  9.29.Saudo Arabija (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ***I - Asmens duomenų tvarkymas nusikaltimų prevencijos tikslais ***I (diskusijos)
 14.JAV NSA stebėjimo programa, įvairių valstybių narių stebėjimo institucijos ir poveikis ES piliečių pagrindinėms teisėms (diskusijos)
 15.Europos prokuratūra (diskusijos)
 16.2013 m. Turkijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 17.Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas ***I - Aerodromai, oro eismo valdymas ir oro navigacijos paslaugos ***I (diskusijos)
 18.Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai ***I (diskusijos)
 19.Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ***I (diskusijos)
 20.Laisvas darbuotojų judėjimas ***I (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (238 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (63 kb)    Vardinis balsavimas (3598 kb) 
 
Protokolas (208 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (522 kb) Vardinis balsavimas (1459 kb) 
 
Protokolas (273 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (65 kb) Balsavimo rezultatai (182 kb) Vardinis balsavimas (841 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika