Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 11 ta' Marzu 2014 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dokumenti mressqa
 4.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq ***I (dibattitu)
 6.L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi ***I - Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu ***I (dibattitu)
 7.Garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra l-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)
 8.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.Statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (setgħat iddelegati u implimentattivi) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.2.L-istatistika għall-proċedura ta' żbilanċi makroekonomiċi ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.3.L-estensjoni tal-Ftehim għall-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika KE-Stati Uniti *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.4.Il-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess għar-Rizorsi Ġenetiċi *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.5.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - tessuti minn Spanja ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.6.Il-produzzjoni u d-disponibbiltà fis-suq ta' materjal riproduttiv tal-pjanti (il-liġi tal-materjal riproduttiv tal-pjanti) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.7.Ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea (aġġustament, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2011) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.8.Ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea (aġġustament, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2012) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.9.Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni KE-Serbja ***II (votazzjoni)
  
9.10.L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq ***I (votazzjoni)
  
9.11.L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi ***I (votazzjoni)
  
9.12.Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu ***I (votazzjoni)
  
9.13.Garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra l-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)
  
9.14.Ir-riżorsi ġenetiċi ***I (votazzjoni finali)
  
9.15.It-testijiet tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom ***I (votazzjoni finali)
  
9.16.Dokumenti ta' reġistrazzjoni għall-vetturi ***I (votazzjoni finali)
  
9.17.L-affidabbiltà stradali ta' vetturi kummerċjali ***I (votazzjoni finali)
  
9.18.Statistika tat-trasport bil-ferrovija ***I (votazzjoni)
  
9.19.Il-fatturar elettroniku fl-akkwist pubbliku ***I (votazzjoni)
  
9.20.L-istħarriġ dwar strutturi tal-impriżi agrikoli u l-istħarriġ dwar metodi ta’ produzzjoni agrikola ***I (votazzjoni)
  
9.21.Prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli ***I (votazzjoni)
  
9.22.Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2012 (votazzjoni)
  
9.23.L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2012 (votazzjoni)
  
9.24.Ir-Rieżami tas-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji (votazzjoni)
  
9.25.L-aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2011-2013 (votazzjoni)
  
9.26.L-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2013 (votazzjoni)
  
9.27.L-Ortikultura (votazzjoni)
  
9.28.Il-qerda tat-tortura fid-dinja (votazzjoni)
  
9.29.L-Arabja Sawdija (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali ***I - L-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet ta’ prevenzjonita’ reati kriminali ***I (dibattitu)
 14.Il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE (dibattitu)
 15.L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (dibattitu)
 16.Rapport ta' progress 2013 dwar it-Turkija (dibattitu)
 17.L-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew ***I - L-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru ***I (dibattitu)
 18.Il-vjaġġi kollox kompriż (package travel) u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti ***I (dibattitu)
 19.Gassijiet fluworurati b'effett ta' serra ***I (dibattitu)
 20.Il-moviment liberu tal-ħaddiema ***I (dibattitu)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (240 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3598 kb) 
 
Minuti (213 kb) Reġistru tal-attendenza (37 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (459 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1451 kb) 
 
Minuti (285 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (185 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (804 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza