Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 11 marca 2014 r. - Strasburg
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Składanie dokumentów
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 5.Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I (debata)
 6.Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych ***I - Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ***I (debata)
 7.Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii ***I (debata)
 8.Oświadczenie Przewodniczącego
 9.Głosowanie
  
9.1.Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (uprawnienia przekazane i wykonawcze) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Statystyki związane z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Przedłużenie umowy o współpracy naukowej i technicznej WE-USA *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.4.Protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.5.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.6.Produkcja i udostępnianie na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.7.Dostosowanie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.8.Dostosowanie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.9.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE-Serbia ***II (głosowanie)
  
9.10.Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I (głosowanie)
  
9.11.Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych ***I (głosowanie)
  
9.12.Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ***I (głosowanie)
  
9.13.Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii ***I (głosowanie)
  
9.14.Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii ***I (głosowanie końcowe)
  
9.15.Badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep ***I (głosowanie końcowe)
  
9.16.Dokumenty rejestracyjne pojazdów ***I (głosowanie końcowe)
  
9.17.Przydatność do ruchu drogowego pojazdów użytkowych ***I (głosowanie końcowe)
  
9.18.Statystyka transportu kolejowego ***I (głosowanie)
  
9.19.Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych ***I (głosowanie)
  
9.20.Badania struktury gospodarstw rolnych i badanie metod produkcji rolnej ***I (głosowanie)
  
9.21.Towary pochodzące z przetwórstwa produktów rolnych ***I (głosowanie)
  
9.22.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2012 (głosowanie)
  
9.23.Równość kobiet i mężczyzn w 2012 r. (głosowanie)
  
9.24.Ocena Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (głosowanie)
  
9.25.Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2011–2013 (głosowanie)
  
9.26.Działalność Komisji Petycji w 2013 r. (głosowanie)
  
9.27.Sektor ogrodnictwa (głosowanie)
  
9.28.Wykorzenienie tortur na świecie (głosowanie)
  
9.29.Arabia Saudyjska (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ***I - Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom ***I (debata)
 14.Realizowane przez NSA amerykańskie programy nadzoru, organy nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz wpływ na prawa podstawowe obywateli UE (debata)
 15.Prokuratura Europejska (debata)
 16.Sprawozdanie z postępów Turcji w 2013 r. (debata)
 17.Wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej ***I - Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej ***I (debata)
 18.Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne ***I (debata)
 19.Fluorowane gazy cieplarniane ***I (debata)
 20.Środki ułatwiające korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników ***I (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (236 kb) Lista obecności (63 kb)    Wyniki głosowań imiennych (3598 kb) 
 
Protokół (213 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (452 kb) Wyniki głosowań imiennych (1479 kb) 
 
Protokół (285 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (185 kb) Wyniki głosowań imiennych (800 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności