Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Predloženie dokumentov
 4.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 5.Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy ***I (rozprava)
 6.Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ***I – Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ***I (rozprava)
 7.Záruka EÚ Európskej investičnej banke na pokrytie strát z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie ***I (rozprava)
 8.Vyhlásenie Predsedníctva
 9.Hlasovanie
  
9.1.Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (delegované a vykonávacie právomoci) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Štatistiky pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Predĺženie platnosti dohody o vedeckej a technickej spolupráci ES – USA *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.4.Protokol z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.5.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textil ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.6.Produkcia rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovanie na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.7.Odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie (úprava s účinnosťou od 1. júla 2011) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.8.Odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie (úprava s účinnosťou od 1. júla 2012) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.9.Dohoda o stabilizácii a pridružení ES – Srbsko ***II (hlasovanie)
  
9.10.Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy ***I (hlasovanie)
  
9.11.Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ***I (hlasovanie)
  
9.12.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ***I (hlasovanie)
  
9.13.Záruka EÚ Európskej investičnej banke na pokrytie strát z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie ***I (hlasovanie)
  
9.14.Genetické zdroje ***I (záverečné hlasovanie)
  
9.15.Kontrola technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel ***I (záverečné hlasovanie)
  
9.16.Registračné dokumenty pre vozidlá ***I (záverečné hlasovanie)
  
9.17.Spôsobilosť úžitkových automobilov ***I (záverečné hlasovanie)
  
9.18.Štatistika železničnej dopravy ***I (hlasovanie)
  
9.19.Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní ***I (hlasovanie)
  
9.20.Štrukturálne zisťovania fariem a zisťovanie metód poľnohospodárskej výroby ***I (hlasovanie)
  
9.21.Tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov ***I (hlasovanie)
  
9.22.Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2012 (hlasovanie)
  
9.23.Rovnosť žien a mužov v roku 2012 (hlasovanie)
  
9.24.Preskúmanie európskeho systému orgánov finančného dohľadu (hlasovanie)
  
9.25.Prístup verejnosti k dokumentom 2011 – 2013 (hlasovanie)
  
9.26.Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 (hlasovanie)
  
9.27.Záhradníctvo (hlasovanie)
  
9.28.Odstránenie mučenia vo svete (hlasovanie)
  
9.29.Saudská Arábia (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ***I – Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestným činom ***I (rozprava)
 14.Programy sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgány sledovania v jednotlivých členských štátoch a vplyv na základné práva občanov EÚ (rozprava)
 15.Európska prokuratúra (rozprava)
 16.Správa o pokroku Turecka za rok 2013 (rozprava)
 17.Implementácia jednotného európskeho neba ***I – Letiská, manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby ***I (rozprava)
 18.Balík cestovných služieb a asistenčné cestovné služby ***I (rozprava)
 19.Fluórované skleníkové plyny ***I (rozprava)
 20.Sloboda pohybu pracovníkov ***I (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (238 kb) Prezenčná listina (63 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (3598 kb) 
 
Zápisnica (206 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (458 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1451 kb) 
 
Zápisnica (280 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (183 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (801 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia