Indeks 
Zapisnik
PDF 270kWORD 206k
Utorak, 11. ožujka 2014. - Strasbourg
1.Otvaranje godišnjeg zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Podnošenje dokumenata
 4.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 5.Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala ***I (rasprava)
 6.Podaci koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava ***I - Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma ***I (rasprava)
 7.Jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci za gubitke u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju investicijski projekti izvan Unije ***I (rasprava)
 8.Izjava Predsjedništva
 9.Glasovanje
  9.1.Statistika prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima (delegirane i provedbene ovlasti) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  9.2.Statistički podaci za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  9.3.Produljenje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  9.4.Protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  9.5.Europski fond za prilagodbe globalizaciji − zahtjev EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana − industrija tekstila ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  9.6.Proizvodnja i stavljanje na raspolaganje na tržište biljnog reprodukcijskog materijala (zakon o biljnom reprodukcijskom materijalu) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  9.7.Primici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2011.) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  9.8.Primici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2012.) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  9.9.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i Republike Srbije ***II (glasovanje)
  9.10.Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala ***I (glasovanje)
  9.11.Podaci koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava ***I (glasovanje)
  9.12.Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma ***I (glasovanje)
  9.13.Jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci za gubitke u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju investicijski projekti izvan Unije ***I (glasovanje)
  9.14.Genetski resursi ***I (konačno glasovanje)
  9.15.Tehnički pregledi motornih vozila i njihovih prikolica ***I (konačno glasovanje)
  9.16.Dokumenti za registraciju vozila ***I (konačno glasovanje)
  9.17.Tehnička ispravnost gospodarskih vozila ***I (konačno glasovanje)
  9.18.Statistika željezničkog prijevoza ***I (glasovanje)
  9.19.Elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi ***I (glasovanje)
  9.20.Struktura poljoprivrednih gospodarstava i istraživanje o metodama poljoprivredne proizvodnje ***I (glasovanje)
  9.21.Roba dobivena preradom poljoprivrednih proizvoda ***I (glasovanje)
  9.22.Godišnje izvješće o Europskoj investicijskoj banci za 2012. (glasovanje)
  9.23.Jednakost žena i muškaraca u 2012. (glasovanje)
  9.24.Pregled Europskog sustava financijskog nadzora (glasovanje)
  9.25.Javni pristup dokumentima 2011. ‒ 2013. (glasovanje)
  9.26.Djelatnosti Odbora za predstavke tijekom 2013. godine (glasovanje)
  9.27.Hortikultura (glasovanje)
  9.28.Iskorjenjivanje mučenja u svijetu (glasovanje)
  9.29.Saudijska Arabija (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka ***I - Obrada osobnih podataka u svrhu sprečavanja kaznenih djela ***I (rasprava)
 14.Program nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzorna tijela u različitim državama članicama i njihov utjecaj na temeljna prava građana EU-a (rasprava)
 15.Ured europskog javnog tužitelja (rasprava)
 16.Izvješće o napretku Turske za 2013. (rasprava)
 17.Provedba jedinstvenog europskog neba ***I - Zračne luke, upravljanje zračnim prometom i usluge u zračnoj plovidbi ***I (rasprava)
 18.Putovanja u paket aranžmanima i potpomognuti putni aranžmani ***I (rasprava)
 19.Fluorirani staklenički plinovi ***I (rasprava)
 20.Sloboda kretanja radnika ***I (rasprava)
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Oldřich VLASÁK
potpredsjednik

1. Otvaranje godišnjeg zasjedanja

U skladu s prvim podstavkom članka 229. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 134. Poslovnika, otvoreno je zasjedanje Europskog parlamenta za 2014. – 2015. godinu.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30 h.


3. Podnošenje dokumenata

Parlamentarni odbori podnijeli su sljedeća izvješća:

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi s učinkom od 1. srpnja 2012. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te o koeficijentima ispravka koji se primjenjuju (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) – Odbor JURI - Izvjestiteljica: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi s učinkom od 1. srpnja 2011. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te o koeficijentima ispravka koji se primjenjuju (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) – Odbor JURI - Izvjestiteljica: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)


4. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

U skladu s člankom 122. Poslovnika, ovi zastupnici i klubovi zastupnika predstavili su zahtjeve za održavanje takve rasprave za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Rusija: izricanje presude prosvjednicima koji su sudjelovali u događajima na trgu Bolotnaja (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo i Marc Tarabella, u ime kluba S&D, o Rusiji: izricanju presude prosvjednicima koji su sudjelovali u događajima na trgu Bolotnaja (B7-0245/2014);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Phil Bennion, u ime kluba ALDE, o Rusiji: izricanju presude prosvjednicima koji su sudjelovali u događajima na trgu Bolotnaja (B7-0246/2014);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek i Iñaki Irazabalbeitia Fernández, o Rusiji: izricanju presude prosvjednicima koji su sudjelovali u događajima na trgu Bolotnaja (B7-0247/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki, u ime kluba ECR, o Rusiji: izricanju presude prosvjednicima koji su sudjelovali u događajima na trgu Bolotnaja (B7-0248/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa i Dubravka Šuica, u ime kluba PPE, o Rusiji: izricanju presude prosvjednicima koji su sudjelovali u događajima na trgu Bolotnaja (B7-0249/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa i Marisa Matias, u ime kluba GUE/NGL, o Rusiji: izricanju presude prosvjednicima koji su sudjelovali u događajima na trgu Bolotnaja (B7-0250/2014).

II.   Pokretanje savjetovanja u cilju isključivanja Ugande i Nigerije iz Sporazuma iz Cotonoua u svjetlu novih zakona koji dodatno kriminaliziraju homoseksualnost (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock, u ime kluba ECR, o pokretanju savjetovanja u cilju isključivanja Ugande i Nigerije iz Sporazuma iz Cotonoua u svjetlu novih zakona koji dodatno kriminaliziraju homoseksualnost (B7-0251/2014);

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini i Jean Lambert, u ime kluba Verts/ALE, o pokretanju savjetovanja u cilju isključivanja Ugande i Nigerije iz Sporazuma iz Cotonoua u svjetlu novih zakona koji dodatno kriminaliziraju homoseksualnost (B7-0252/2014);

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella i Gianni Pittella, u ime kluba S&D, o pokretanju savjetovanja u cilju isključivanja Ugande i Nigerije iz Sporazuma iz Cotonoua u svjetlu novih zakona koji dodatno kriminaliziraju homoseksualnost (B7-0253/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica i Phil Bennion, u ime kluba ALDE, o pokretanju savjetovanja u cilju isključivanja Ugande i Nigerije iz Sporazuma iz Cotonoua u svjetlu novih zakona koji dodatno kriminaliziraju homoseksualnost (B7-0255/2014);

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah i Dubravka Šuica, u ime kluba PPE, o pokretanju savjetovanja u cilju isključivanja Ugande i Nigerije iz Sporazuma iz Cotonoua u svjetlu novih zakona koji dodatno kriminaliziraju homoseksualnost (B7-0257/2014);

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee i Cornelia Ernst, u ime kluba GUE/NGL, o pokretanju savjetovanja u cilju isključivanja Ugande i Nigerije iz Sporazuma iz Cotonoua u svjetlu novih zakona koji dodatno kriminaliziraju homoseksualnost (B7-0258/2014).

III.   Sigurnost i trgovina ljudima u Sinaju (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden i Adam Bielan, u ime kluba ECR, o sigurnosti i trgovini ljudima u Sinaju (B7-0254/2014);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo i Marc Tarabella, u ime kluba S&D, o sigurnosti i trgovini ljudima u Sinaju (B7-0256/2014);

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula i Phil Bennion, u ime kluba ALDE, o sigurnosti i trgovini ljudima u Sinaju (B7-0259/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler i Nicole Kiil-Nielsen, u ime kluba Verts/ALE, o sigurnosti i trgovini ljudima u Sinaju (B7-0260/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier i Jarosław Leszek Wałęsa, u ime kluba PPE, o sigurnosti i trgovini ljudima u Sinaju (B7-0261/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa i Marisa Matias, u ime kluba GUE/NGL, o sigurnosti i trgovini ljudima u Sinaju (B7-0262/2014).

Vrijeme za izlaganje bit će raspodijeljeno u skladu s člankom 149. Poslovnika.


5. Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ u odnosu na ovlasti Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

Burkhard Balz predstavio je izvješće.

Govorio je Tonio Borg (povjerenik Komisije).

Govorili su: Peter Skinner u ime kluba S&D, Sylvie Goulard u ime kluba ALDE, Sven Giegold u ime kluba Verts/ALE, Nikola Vuljanić u ime kluba GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, nezavisni zastupnik, Sirpa Pietikäinen i Ildikó Gáll-Pelcz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sergio Gaetano Cofferati i Ivana Maletić.

Govorili su: Tonio Borg i Burkhard Balz.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika od 11. ožujka 2014.


6. Podaci koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava ***I - Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o podacima koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Mojca Kleva Kekuš i Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini (A7-0150/2014)

Krišjānis Kariņš, Peter Simon (koji zamjenjuje izvjesiteljicu Mojcu Klevu Kekuš), Judith Sargentini i Timothy Kirkhope predstavili su svoja izvješća.

Govorio je Tonio Borg (povjerenik Komisije).

Govorili su: Bill Newton Dunn (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Antonio López-Istúriz White (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), Peter Simon u ime kluba S&D, Sylvie Goulard u ime kluba ALDE, Ruža Tomašić u ime kluba ECR, Kyriacos Triantaphyllides u ime kluba GUE/NGL, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Rui Tavares, Sławomir Nitras, Emine Bozkurt, Nils Torvalds, Sven Giegold, Willy Meyer, Sampo Terho, Frank Engel, Arlene McCarthy i Graham Watson.

PREDSJEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

Govorili su: Slavi Binev, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Guillaume, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Markus Ferber, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Claude Moraes, Emer Costello, Zbigniew Ziobro i James Nicholson.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Jaroslav Paška.

Govorili su: Tonio Borg, Timothy Kirkhope, Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.11 zapisnika od 11.3.2014. i točka 9.12 zapisnika od 11.3.2014.

°
° ° °

Predsjednik je zaželio dobrodošlicu skupini mladih socijalista iz provincije Ciudad Real.


7. Jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci za gubitke u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju investicijski projekti izvan Unije ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o dodjeli jamstva EU-a Europskoj investicijskoj banci za gubitke u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju investicijski projekti izvan Unije [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

Göran Färm predstavlja izvješće umjesto izvjestitelja.

Govorio je Tonio Borg (povjerenik Komisije).

Govorili su: Jacek Protasiewicz (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Hans-Peter Martin (izvjestitelj za mišljenje Odbora ECON), Andrej Plenković u ime kluba PPE, Claudette Abela Baldacchino u ime kluba S&D, Jan Mulder u ime kluba ALDE, Helga Trüpel u ime kluba Verts/ALE, Nikola Vuljanić u ime kluba GUE/NGL, Claudio Morganti u ime kluba EFD, Andreas Mölzer, nezavisni zastupnik, i Oleg Valjalo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivana Maletić i Andrew Henry William Brons.

PREDSJEDA: Edward McMILLAN-SCOTT
potpredsjednik

Govorio je Paul Rübig.

Govorili su: Tonio Borg i Göran Färm.

Govorio je Paul Rübig o organizaciji rasprava.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.3 zapisnika od 11. ožujka 2014.

(Sjednica je prekinuta u 11:15 h u očekivanju glasovanja, a ponovno je nastavljena u 12:00 h.)


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

8. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu prigodom obilježavanja 10. godišnjice atentata u Madridu i Europskog dana žrtava terorizma.

U Parlamentu je održana minuta šutnje.

°
° ° °

PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

Govorili su: Dimitar Stoyanov, Anna Maria Corazza Bildt, Potito Salatto i Zbigniew Zaleski.


9. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


9.1. Statistika prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima (delegirane i provedbene ovlasti) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera [COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0180)


9.2. Statistički podaci za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ustupanju i kvaliteti statističkih podataka za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže [COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0181)

Govorili su:

Derk Jan Eppink (izvjestitelj) predložio je, na temelju članka 57. stavka 2. Poslovnika, vraćanje izvješća Odboru.

Parlament je odobrio zahtjev.

Stoga se smatra da je pitanje vraćeno nadležnom odboru na ponovno razmatranje.


9.3. Produljenje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država [15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0182)

Parlament je prihvatio produljenje sporazuma.


9.4. Protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te pravednoj i ujednačenoj podjeli prednosti koje proizlaze iz njihovog korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti [06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0183)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


9.5. Europski fond za prilagodbe globalizaciji − zahtjev EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana − industrija tekstila ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi sredstava Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana − industrija tekstila iz Španjolske) [COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0184)


9.6. Proizvodnja i stavljanje na raspolaganje na tržište biljnog reprodukcijskog materijala (zakon o biljnom reprodukcijskom materijalu) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji i stavljanju na raspolaganje na tržište biljnog reprodukcijskog materijala (zakon o biljnom reprodukcijskom materijalu) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odbijeno

Budući da je od Komisije u skladu s člankom 56. stavkom 1. Poslovnika zatraženo da povuče prijedlog, Kristalina Georgieva (povjerenica Komisije) izjavila je da Komisija nije spremna na njegovo povlačenje.

Govorio je Paolo De Castro, predsjednik Odbora AGRI, kako bi zatražio glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 56. stavkom 3. Poslovnika. Taj je zahtjev prihvaćen poimeničnim glasovanjem (574 za, 90 protiv, 10 uzdržanih).

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0185)

Govorili su:

Kriton Arsenis, nakon glasovanja.


9.7. Primici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2011.) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi s učinkom od 1. srpnja 2011. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te o koeficijentima ispravka koji se primjenjuju [COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0186)


9.8. Primici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2012.) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi s učinkom od 1. srpnja 2012. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te o koeficijentima ispravka koji se primjenjuju [COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0187)


9.9. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i Republike Srbije ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane [17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P7_TA(2014)0188)


9.10. Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ u odnosu na ovlasti Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0189)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0189)


9.11. Podaci koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o podacima koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Mojca Kleva Kekuš i Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0190)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0190)


9.12. Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini (A7-0150/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0191)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0191)


9.13. Jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci za gubitke u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju investicijski projekti izvan Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o dodjeli jamstva EU-a Europskoj investicijskoj banci za gubitke u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju investicijski projekti izvan Unije [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0192)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0192)


9.14. Genetski resursi ***I (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji [COM(2012)0576 - C7-0322/2012 - 2012/0278(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Rasprava je održana 11. rujna 2013. (točka 16 zapisnika od 11.9.2013.).

Glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije odgođeno je 12. rujna 2013. (točka 13.6 zapisnika od 12.9.2013.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0193)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0193)

Govorili su:

Sandrine Bélier (izvjestiteljica), prije glasovanja.


9.15. Tehnički pregledi motornih vozila i njihovih prikolica ***I (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih prikolica kojom se stavlja izvan snage Direktiva 2009/40/EZ [COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Rasprava je održana 1. srpnja 2013. (točka 16 zapisnika od 1.7.2013.).

Glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije odgođeno je 2. srpnja 2013. (točka 9.10 zapisnika od 2.7.2013.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0194)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0194)

Govorili su:

Werner Kuhn (izvjestitelj), prije glasovanja.


9.16. Dokumenti za registraciju vozila ***I (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 1999/37/EZ o dokumentima za registraciju vozila [COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Rasprava je održana 1. srpnja 2013. (točka 16 zapisnika od 1.7.2013.).

Glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije odgođeno je 2. srpnja 2013. (točka 9.8 zapisnika od 2.7.2013.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0195)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0195)


9.17. Tehnička ispravnost gospodarskih vozila ***I (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pregledima na cesti tehničke ispravnosti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2000/30/EZ [COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Rasprava je održana 1. srpnja 2013. (točka 16 zapisnika od 1.7.2013.).

Glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije odgođeno je 2. srpnja 2013. (točka 9.9 zapisnika od 2.7.2013.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0196)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0196)


9.18. Statistika željezničkog prijevoza ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama [COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Michael Cramer (A7-0002/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0197)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0197)


9.19. Elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi [COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0198)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0198)


9.20. Struktura poljoprivrednih gospodarstava i istraživanje o metodama poljoprivredne proizvodnje ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1166/2008 o istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i o istraživanju o metodama poljoprivredne proizvodnje u pogledu financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2018. godine [COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0199)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0199)


9.21. Roba dobivena preradom poljoprivrednih proizvoda ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o trgovinskim dogovorima primjenjivima na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda [COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Paolo De Castro (A7-0260/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0200)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0200)


9.22. Godišnje izvješće o Europskoj investicijskoj banci za 2012. (glasovanje)

Izvješće o Europskoj investicijskoj banci (EIB) – godišnje izvješće za 2012. [2013/2131(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0201)


9.23. Jednakost žena i muškaraca u 2012. (glasovanje)

Izvješće o jednakosti žena i muškaraca u Europskoj uniji – 2012. [2013/2156(INI)] - Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestiteljica: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno

Govorili su:

Inês Cristina Zuber (izvjestiteljica), prije glasovanja.

Michael Cashman i Alexander Graf Lambsdorff, prije glasovanja o stavku 34.

Robert Atkins, prije glasovanja o stavku 45.

Bogusław Sonik, o glasovanju o stavku 45.

Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber i Joseph Daul, nakon glasovanja o rezoluciji.


9.24. Pregled Europskog sustava financijskog nadzora (glasovanje)

Izvješće s preporukama Komisiji o pregledu Europskog sustava financijskog nadzora (ESFS) [2013/2166(INL)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sven Giegold (A7-0133/2014)

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0202)


9.25. Javni pristup dokumentima 2011. ‒ 2013. (glasovanje)

Izvješće o javnom pristupu dokumentima (članak 104. stavak 7. Poslovnika), od 2011. do 2013. [2013/2155(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0203)


9.26. Djelatnosti Odbora za predstavke tijekom 2013. godine (glasovanje)

Izvješće o djelatnostima Odbora za predstavke tijekom 2013. godine [2014/2008(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestitelj: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0204)


9.27. Hortikultura (glasovanje)

Izvješće o budućnosti europskog sektora hortikulture – strategije za rast [2013/2100(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0205)


9.28. Iskorjenjivanje mučenja u svijetu (glasovanje)

Izvješće o iskorjenjivanju mučenja u svijetu [2013/2169(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0206)


9.29. Saudijska Arabija (glasovanje)

Izvješće o Saudijskoj Arabiji, njezinim odnosima s EU-om i ulozi na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi [2013/2147(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Ana Gomes (A7-0125/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 29.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0207)

Govorili su:

Ana Gomes (izvjestiteljica) kako bi predložila usmene amandmane na stavke 22., 42. i uvodnu izjavu S, koji su prihvaćeni.


10. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Govorio je Jean-Pierre Audy.

Izvješće Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß i Marino Baldini

Izvješće Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan i Syed Kamall

Izvješće Mojca Kleva Kekuš i Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica i Guido Milana

Izvješće Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan i Tarja Cronberg

Izvješće Ivailo Kalfin - A7-0392/2013
Dubravka Šuica i Daniel Hannan

Izvješće Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines i Andrej Plenković

Izvješće Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins i Giommaria Uggias

Izvješće Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković i Joseph Cuschieri

Izvješće Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug i Jim Higgins

Izvješće Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica i Davor Ivo Stier

Izvješće Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai i Licia Ronzulli

Izvješće Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Izvješće Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská i Krisztina Morvai

Izvješće Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu i Seán Kelly

Izvješće Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann i Anna Záborská

Izvješće Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler.


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:45 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Isabelle DURANT
potpredsjednica

12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka ***I - Obrada osobnih podataka u svrhu sprečavanja kaznenih djela ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenopravnih sankcija te slobodnom kretanju takvih podataka [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

Jan Philipp Albrecht i Dimitrios Droutsas predstavili su svoja izvješća.

Govorili su: Dimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća) i Viviane Reding (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Nadja Hirsch (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Seán Kelly (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Lara Comi (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Marielle Gallo (izvjestiteljica za mišljenje Odbora JURI), Axel Voss (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), Kinga Gál u ime kluba PPE, Sylvie Guillaume u ime kluba S&D, Sarah Ludford u ime kluba ALDE, Judith Sargentini, u ime kluba Verts/ALE, kojs je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope u ime kluba ECR, Cornelia Ernst u ime kluba GUE/NGL, Auke Zijlstra, nezavisni zastupnik, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sarah Ludford, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner i Salvatore Iacolino.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa i Tonino Picula.

Govorili su: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht i Axel Voss, ovaj posljednji radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Dimitriosu Droutsasu, koji je na pitanje odgovorio.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika od 12.3.2014. i točka 8.12 zapisnika od 12.3.2014..


14. Program nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzorna tijela u različitim državama članicama i njihov utjecaj na temeljna prava građana EU-a (rasprava)

Izvješće o programu nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzornim tijelima u različitim državama članicama i njihovu utjecaju na temeljna prava građana EU-a te o transatlantskoj suradnji u pravosuđu i unutarnjim poslovima [2013/2188(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A7-0139/2014)

Claude Moraes predstavio je izvješće.

Govorio je Dimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća).

PREDSJEDA: Edward McMILLAN-SCOTT
potpredsjednik

Govorio je Viviane Reding (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Axel Voss u ime kluba PPE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jan Philipp Albrecht, Juan Fernando López Aguilar u ime kluba S&D, Sophia in 't Veld u ime kluba ALDE, Jan Philipp Albrecht u ime kluba Verts/ALE, Timothy Kirkhope u ime kluba ECR, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst u ime kluba GUE/NGL, Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jan Philipp Albrecht, Dimitrios Droutsas, Sarah Ludford, Jean Lambert, Christian Engström, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Sarahi Ludford, koja je na pitanje odgovorila, Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Krisztina Morvai o vođenju rasprave, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Hubert Pirker, Ana Gomes, Ulrike Lunacek, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Hubert Pirker, Hubert Pirker, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavile Sophia in 't Veld i Krisztina Morvai, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Yannick Jadot, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Ivo Belet, Eduard Kukan i Andrej Plenković.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Christian Engström, Nikola Vuljanić, Dimitar Stoyanov i Zbigniew Ziobro.

PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica

Govorili su: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas i Claude Moraes.

Govorio je Seán Kelly o odvijanju postupka spontanog javljanja za riječ („catch-the-eye”) i „plave kartice” (Predsjednica je objasnila razloge za svoj izbor.).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.23 zapisnika od 12. ožujka 2014.


15. Ured europskog javnog tužitelja (rasprava)

Privremeno izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

Salvatore Iacolino predstavio je izvješće.

Govorila je Viviane Reding (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Ingeborg Gräßle (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CONT), Evelyn Regner (izvjestiteljica za mišljenje Odbora JURI), Monika Hohlmeier u ime kluba PPE, Birgit Sippel u ime kluba S&D, Renate Weber u ime kluba ALDE, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Zbigniew Ziobro, Jan Philipp Albrecht u ime kluba Verts/ALE, Rina Ronja Kari u ime kluba GUE/NGL, Gerard Batten u ime kluba EFD, Franco Bonanini, nezavisni zastupnik, Jan Philipp Albrecht, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Rini Ronji Kari na koje ova nije mogla odgovoriti jer je bila napustila vijećnicu, Axel Voss, Juan Fernando López Aguilar, Slavi Binev, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Anna Maria Corazza Bildt, Bogusław Liberadzki i James Nicholson.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Dimitar Stoyanov i Dubravka Šuica.

Govorili su: Viviane Reding i Salvatore Iacolino.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.27 zapisnika od 12. ožujka 2014.


16. Izvješće o napretku Turske za 2013. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Izvješće o napretku Turske za 2013. (2013/2945(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća) i Štefan Füle (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Ria Oomen-Ruijten u ime kluba PPE, Raimon Obiols u ime kluba S&D, Alexander Graf Lambsdorff u ime kluba ALDE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William (The Earl of) Dartmouth i Franziska Keller u ime kluba Verts/ALE.

PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

Govorili su: Geoffrey Van Orden u ime kluba ECR, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alexander Graf Lambsdorff, Takis Hadjigeorgiou u ime kluba GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos u ime kluba EFD, Laurence J.A.J. Stassen, nezavisna zastupnica, Krzysztof Lisek, Richard Howitt, Andrew Duff, Bastiaan Belder, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, William (The Earl of) Dartmouth, Dimitar Stoyanov, Marietta Giannakou, Sophocles Sophocleous, Slavi Binev, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb i Alojz Peterle.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eija-Riitta Korhola, Arnaud Danjean, Marusya Lyubcheva, Tonino Picula, Antigoni Papadopoulou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández i Ruža Tomašić.

Govorili su: Štefan Füle i Dimitrios Kourkoulas.

Podneseni prijedlog rezolucije na osnovi članka 110. stavka 2. Poslovnika kojim se zaključuje rasprava:

- Ria Oomen-Ruijten, u ime Odbora za vanjske poslove, o izvješću o napretku Turske za 2013. (2013/2945(RSP)) (B7-0241/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.28 zapisnika od 12.3.2014..


17. Provedba jedinstvenog europskog neba ***I - Zračne luke, upravljanje zračnim prometom i usluge u zračnoj plovidbi ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi jedinstvenog europskog neba (preinaka) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008 u području zračnih luka, upravljanja zračnim prometom i usluga u zračnoj plovidbi [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

Marian-Jean Marinescu i David-Maria Sassoli predstavili su svoja izvješća.

Govorila je Viviane Reding (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Dominique Riquet u ime kluba PPE, Spyros Danellis u ime kluba S&D, Phil Bennion u ime kluba ALDE, Eva Lichtenberger u ime kluba Verts/ALE, Jacqueline Foster u ime kluba ECR, Jaromír Kohlíček u ime kluba GUE/NGL, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric i Julie Girling.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Erik Bánki i Andreas Schwab.

PREDSJEDA: Alejo VIDAL-QUADRAS
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău i Marusya Lyubcheva.

Govorili su: Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu i David-Maria Sassoli.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika od 12.3.2014. i točka 8.14 zapisnika od 12.3.2014..


18. Putovanja u paket aranžmanima i potpomognuti putni aranžmani ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i potpomognutim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

Hans-Peter Mayer predstavio je izvješće.

Govorila je Viviane Reding (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Bogusław Liberadzki (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Andreas Schwab u ime kluba PPE, Sergio Gaetano Cofferati u ime kluba S&D, Toine Manders u ime kluba ALDE, Heide Rühle u ime kluba Verts/ALE, Emma McClarkin u ime kluba ECR, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Jacqueline Foster i Anna Hedh.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Erik Bánki, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău i Zofija Mazej Kukovič.

Govorili su: Viviane Reding i Hans-Peter Mayer.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.15 zapisnika od 12. ožujka 2014.


19. Fluorirani staklenički plinovi ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

Bas Eickhout predstavio je izvješće.

Govorila je Connie Hedegaard (povjerenica Komisije).

Govorili su: Erik Bánki u ime kluba PPE, Jo Leinen u ime kluba S&D, Satu Hassi u ime kluba Verts/ALE, Sabine Wils u ime kluba GUE/NGL, Jolanta Emilia Hibner, Andrés Perelló Rodríguez, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo i Sophie Auconie.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Izaskun Bilbao Barandica.

Govorili su: Connie Hedegaard i Bas Eickhout, koji je također odgovorio na dva pitanja koja je podizanjem plave kartice postavio Derek Roland Clark.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.16 zapisnika od 12. ožujka 2014.


20. Sloboda kretanja radnika ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za lakše ostvarivanje prava radnika u kontekstu slobode kretanja radnika [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Edit Bauer (A7-0386/2013)

Edit Bauer predstavila je izvješće.

Govorio je László Andor (povjerenik Komisije).

Govorili su: Marije Cornelissen, kao izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM i u ime kluba Verts/ALE, Danuta Jazłowiecka u ime kluba PPE, Ole Christensen u ime kluba S&D, Phil Bennion u ime kluba ALDE, Syed Kamall u ime kluba ECR, Thomas Händel u ime kluba GUE/NGL, Derek Roland Clark u ime kluba EFD, Mike Nattrass, nezavisni zastupnik, Csaba Sógor, Iliana Malinova Iotova, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Derek Roland Clark, Monika Panayotova, Jutta Steinruck i Derek Roland Clark, nakon govora Iliane Malinove Iotove.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sándor Tabajdi i Malika Benarab-Attou.

Govorili su: László Andor i Edit Bauer.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.17 zapisnika od 12. ožujka 2014.


21. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 529.495/OJME).


22. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:20.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Papastamkos

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti