Index 
Jegyzőkönyv
PDF 282kWORD 211k
2014. március 11., Kedd - Strasbourg
1.Az ülésszak megnyitása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 5.Az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság ***I (vita)
 6.A pénzátutalásokat kísérő adatok ***I - A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése ***I (vita)
 7.Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeivel szemben az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia ***I (vita)
 8.Az elnök nyilatkozata
 9.Szavazások órája
  
9.1.A belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikák (felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.2.A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.3.Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbítása *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.4.A genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről szóló Nagojai Jegyzőkönyv *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.5.Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap – Spanyolország „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles” kérelme ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.6.A növényi szaporítóanyagok előállítása és forgalomba hozatala (a növényi szaporítóanyagokra vonatkozó jog) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.7.Az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak díjazása és nyugdíja (2011. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazítás) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.8.Az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak díjazása és nyugdíja (2012. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazítás) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.9.Az EK és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás ***II (szavazás)
  
9.10.Az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság ***I (szavazás)
  
9.11.A pénzátutalásokat kísérő adatok ***I (szavazás)
  
9.12.A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése ***I (szavazás)
  
9.13.Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeivel szemben az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia ***I (szavazás)
  
9.14.Genetikai erőforrások ***I (zárószavazás)
  
9.15.A gépjárművek és pótkocsijaik műszaki vizsgálata ***I (zárószavazás)
  
9.16.A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányok ***I (zárószavazás)
  
9.17.A haszongépjárművek közlekedésre való alkalmassága ***I (zárószavazás)
  
9.18.A vasúti közlekedés statisztikája ***I (szavazás)
  
9.19.Az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazása ***I (szavazás)
  
9.20.Gazdaságszerkezeti felmérések és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérés ***I (szavazás)
  
9.21.A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkek ***I (szavazás)
  
9.22.Európai Beruházási Bank (EBB) - 2012. évi éves jelentés (szavazás)
  
9.23.A nők és a férfiak közötti egyenlőségről – 2012 (szavazás)
  
9.24.A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének felülvizsgálata (szavazás)
  
9.25.Dokumentumokhoz való hozzáférés a 2011–2013 közötti időszakban (szavazás)
  
9.26.A Petíciós Bizottság 2013. évi tevékenységei (szavazás)
  
9.27.Kertészet (szavazás)
  
9.28.A kínzás világszerte történő felszámolása (szavazás)
  
9.29.Szaud-Arábia (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Az egyén védelme a személyes adatok feldolgozása során ***I - A személyes adatok feldolgozása bűncselekmények megelőzése érdekében ***I (vita)
 14.Az egyesült államokbeli NSA megfigyelési programjáról, a különféle tagállamokban megfigyelést végző szervekről és az uniós polgárok alapvető jogaira, valamint a transzatlanti bel- és igazságügyi együttműködésre gyakorolt hatásukról (vita)
 15.Európai Ügyészség (vita)
 16.A Törökországról szóló 2013. évi eredményjelentés (vita)
 17.Az egységes európai égbolt végrehajtása ***I - Repülőterek, légiforgalmi szolgáltatás és légi navigációs szolgálatok ***I (vita)
 18.Utazási csomagok és igény szerint összeállított utazási formák ***I (vita)
 19.Fluortartalmú üvegházhatású gázok ***I (vita)
 20.A munkavállalók szabad mozgása ***I (vita)
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

1. Az ülésszak megnyitása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 229. cikke első albekezdésének és az eljárási szabályzat 134. cikkének értelmében az Európai Parlament 2014-2015-ös ülésszakát megnyitják.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


3. Dokumentumok benyújtása

A parlamenti bizottságok az alábbi jelentéseket nyújtották be:

- ***I Jelentés az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2012. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Jelentés az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2011. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)


4. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Oroszország: A Bolotnaja téri eseményekben részt vevő tüntetők elítélése (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo és Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Oroszországról: A Bolotnaja téri eseményekben részt vevő tüntetők elítélése (B7-0245/2014);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Phil Bennion, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Oroszországról: A Bolotnaja téri eseményekben részt vevő tüntetők elítélése (B7-0246/2014);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek és Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oroszországról: A Bolotnaja téri eseményekben részt vevő tüntetők elítélése (B7-0247/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Oroszországról: A Bolotnaja téri eseményekben részt vevő tüntetők elítélése (B7-0248/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa és Dubravka Šuica, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Oroszországról: A Bolotnaja téri eseményekben részt vevő tüntetők elítélése (B7-0249/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Oroszországról: A Bolotnaja téri eseményekben részt vevő tüntetők elítélése (B7-0250/2014).

II.   Konzultációk indítása Uganda és Nigéria Cotonoui Megállapodásból való felfüggesztése céljából a homoszexualitást tovább kriminalizáló legújabb jogszabályokra tekintettel (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az alábbiról: l'Konzultációk indítása Uganda és Nigéria Cotonoui Megállapodásból való felfüggesztése céljából a homoszexualitást tovább kriminalizáló legújabb jogszabályokra tekintettel (B7-0251/2014);

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini és Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az alábbiról: Konzultációk indítása Uganda és Nigéria Cotonoui Megállapodásból való felfüggesztése céljából a homoszexualitást tovább kriminalizáló legújabb jogszabályokra tekintettel (B7-0252/2014);

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella és Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az alábbiról: Konzultációk indítása Uganda és Nigéria Cotonoui Megállapodásból való felfüggesztése céljából a homoszexualitást tovább kriminalizáló legújabb jogszabályokra tekintettel (B7-0253/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica és Phil Bennion, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az alábbiról: Konzultációk indítása Uganda és Nigéria Cotonoui Megállapodásból való felfüggesztése céljából a homoszexualitást tovább kriminalizáló legújabb jogszabályokra tekintettel (B7-0255/2014);

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah és Dubravka Šuica, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az alábbiról: Konzultációk indítása Uganda és Nigéria Cotonoui Megállapodásból való felfüggesztése céljából a homoszexualitást tovább kriminalizáló legújabb jogszabályokra tekintettel (B7-0257/2014);

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee és Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az alábbiról: Konzultációk indítása Uganda és Nigéria Cotonoui Megállapodásból való felfüggesztése céljából a homoszexualitást tovább kriminalizáló legújabb jogszabályokra tekintettel (B7-0258/2014).

III.   Biztonság és emberkereskedelem a Sínai-félszigeten (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az alábbiról: Biztonság és emberkereskedelem a Sínai-félszigeten (B7-0254/2014);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo és Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az alábbiról: Biztonság és emberkereskedelem a Sínai-félszigeten (B7-0256/2014);

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula és Phil Bennion, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az alábbiról: Biztonság és emberkereskedelem a Sínai-félszigeten (B7-0259/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler és Nicole Kiil-Nielsen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az alábbiról: Biztonság és emberkereskedelem a Sínai-félszigeten (B7-0260/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier és Jarosław Leszek Wałęsa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az alábbiról: Biztonság és emberkereskedelem a Sínai-félszigeten (B7-0261/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az alábbiról: Biztonság és emberkereskedelem a Sínai-félszigeten (B7-0262/2014).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


5. Az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság ***I (vita)

Jelentés a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

Burkhard Balz előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Tonio Borg (a Bizottság tagja).

Felszólal: Peter Skinner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nikola Vuljanić, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Francisco Sosa Wagner, független, Sirpa Pietikäinen és Gáll-Pelcz Ildikó.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sergio Gaetano Cofferati és Ivana Maletić.

Felszólal: Tonio Borg és Burkhard Balz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.3.11-i jegyzőkönyv, 9.10. pont .


6. A pénzátutalásokat kísérő adatok ***I - A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése ***I (vita)

Jelentés a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Mojca Kleva Kekuš és Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

Jelentés a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Krišjānis Kariņš és Judith Sargentini (A7-0150/2014)

Krišjānis Kariņš, Peter Simon (Mojca Kleva Kekuš előadó nevében ), Judith Sargentini, Timothy Kirkhope előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Tonio Borg (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bill Newton Dunn (a DEVE bizottság véleményének előadója), Antonio López-Istúriz White (a JURI bizottság véleményének előadója), Peter Simon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Rui Tavares, Sławomir Nitras, Emine Bozkurt, Nils Torvalds, Sven Giegold, Willy Meyer, Sampo Terho, Frank Engel, Arlene McCarthy és Graham Watson.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Felszólal: Slavi Binev, Gáll-Pelcz Ildikó, Sylvie Guillaume, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Markus Ferber, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Claude Moraes, Emer Costello, Zbigniew Ziobro és James Nicholson.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jaroslav Paška.

Felszólal: Tonio Borg, Timothy Kirkhope, Krišjānis Kariņš és Judith Sargentini.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.3.11-i jegyzőkönyv, 9.11. pont és 2014.3.11-i jegyzőkönyv, 9.12. pont .

°
° ° °

Az elnök üdvözli Ciudad Real tartományból érkező fiatal szocialisták egy csoportját.


7. Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeivel szemben az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia ***I (vita)

Jelentés az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeivel szemben az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

Göran Färm, az előadó nevében, előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Tonio Borg (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jacek Protasiewicz (az AFET bizottság véleményének előadója), Hans-Peter Martin (az ECON bizottság véleményének előadója), Andrej Plenković, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claudette Abela Baldacchino, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan Mulder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nikola Vuljanić, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, és Oleg Valjalo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić és Andrew Henry William Brons.

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

Felszólal: Paul Rübig.

Felszólal: Tonio Borg és Göran Färm.

Felszólal: Paul Rübig a viták szervezéséről.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.3.11-i jegyzőkönyv, 9.3. pont .

(Az ülést 11.15-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

8. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a madridi merényletek 10. évfordulójára való megemlékezés és a terrorizmus áldozatainak európai emléknapja kapcsán.

A Parlament egyperces csendet tart.

°
° ° °

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

Felszólal: Dimitar Stoyanov, Anna Maria Corazza Bildt, Potito Salatto és Zbigniew Zaleski.


9. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


9.1. A belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikák (felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0180)


9.2. A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0181)

Felszólalások

Derk Jan Eppink (előadó) az eljárási szabályzat 57. cikkének (2) bekezdése alapján javasolja a jelentés bizottsághoz való visszautalását.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

Az ügy tehát ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


9.3. Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbítása *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló tanácsi határozattervezetről [15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0182)

A Parlement egyetért a megállapodás meghosszabbításával.


9.4. A genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről szóló Nagojai Jegyzőkönyv *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Biológiai Sokféleség Egyezményhez csatolt, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötésére irányuló tanácsi határozattervezetről [06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0183)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


9.5. Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap – Spanyolország „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles” kérelme ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2013. december 2-án létrejött intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles” kérelme) [COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0184)


9.6. A növényi szaporítóanyagok előállítása és forgalomba hozatala (a növényi szaporítóanyagokra vonatkozó jog) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a növényi szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról (a növényi szaporítóanyagokra vonatkozó jog) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elutasítva

Miután az eljárási szabályzat 56.cikkének (1) bekezdése alapján a Bizottságot felkérték javaslatának visszavonására, Kristalina Georgieva (a Bizottság tagja) bejelentette, hogy a Bizottságnak nem áll szándékában ennek eleget tenni.

Felszólal: Paolo De Castro, az AGRI bizottság elnöke, aki az eljárási szabályzat 56. cikkének (3) bekezdése alapján kéri, hogy az állásfoglalásra irányuló indítványról tartsanak szavazást. A kérést név szerinti szavazással jóváhagyják (574 mellette, 90 ellene, 10 tartózkodás).

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0185)

Felszólalások

Kriton Arsenis, a szavazás után.


9.7. Az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak díjazása és nyugdíja (2011. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazítás) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2011. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0186)


9.8. Az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak díjazása és nyugdíja (2012. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazítás) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2012. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0187)


9.9. Az EK és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2014)0188)


9.10. Az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság ***I (szavazás)

Jelentés a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0189)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0189)


9.11. A pénzátutalásokat kísérő adatok ***I (szavazás)

Jelentés a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Mojca Kleva Kekuš és Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0190)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0190)


9.12. A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése ***I (szavazás)

Jelentés a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Krišjānis Kariņš és Judith Sargentini (A7-0150/2014)

(Egyszerű többség)


(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0191)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0191)


9.13. Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeivel szemben az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia ***I (szavazás)

Jelentés az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeivel szemben az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0192)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0192)


9.14. Genetikai erőforrások ***I (zárószavazás)

Jelentés a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és az uniós hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0576 - C7-0322/2012 - 2012/0278(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

A vita időpontja: 2013. szeptember 11. (2013. szeptember 11-i jegyzőkönyv, 16. pont ).

A jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazást 2013. szeptember 12-én elhalasztották (2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv, 13.6. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0193)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0193)

Felszólalások

Sandrine Bélier (előadó), a szavazás előtt.


9.15. A gépjárművek és pótkocsijaik műszaki vizsgálata ***I (zárószavazás)

Jelentés a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

A vita időpontja: 2013. július 1. (2013. július 1-jei jegyzőkönyv, 16. pont ).

A jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazást 2013. július 2-án elhalasztották (2013. július 2-i jegyzőkönyv, 9.10. pont )

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0194)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0194)

Felszólalások

Werner Kuhn (előadó), a szavazás előtt.


9.16. A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányok ***I (zárószavazás)

Jelentés a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv módosítására irányuló euerópai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

A vita időpontja: 2013. július 1. (2013. július 1-jei jegyzőkönyv, 16. pont ).

A jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazást 2013. július 2-án elhalasztották (2013. július 2-i jegyzőkönyv, 9.8. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0195)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0195)


9.17. A haszongépjárművek közlekedésre való alkalmassága ***I (zárószavazás)

Jelentés az Unió területén közlekedő haszongépjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

A vita időpontja: 2013. július 1. (2013. július 1-jei jegyzőkönyv, 16. pont ).

A jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazást 2013. július 2-án elhalasztották (2013. július 2-i jegyzőkönyv, 9.9. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0196)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0196)


9.18. A vasúti közlekedés statisztikája ***I (szavazás)

Jelentés a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Michael Cramer (A7-0002/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0197)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0197)


9.19. Az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazása ***I (szavazás)

Jelentés az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0198)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0198)


9.20. Gazdaságszerkezeti felmérések és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérés ***I (szavazás)

Jelentés a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről szóló 1166/2008/EK rendeletnek a 2014–2018 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0199)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0199)


9.21. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkek ***I (szavazás)

Jelentés a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Paolo De Castro (A7-0260/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0200)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0200)


9.22. Európai Beruházási Bank (EBB) - 2012. évi éves jelentés (szavazás)

Jelentés az Európai Beruházási Bankról (EBB) - 2012. évi jelentés [2013/2131(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0201)


9.23. A nők és a férfiak közötti egyenlőségről – 2012 (szavazás)

Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2012 [2013/2156(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva

Felszólalások

Inês Cristina Zuber (előadó), a szavazás előtt.

Michael Cashman és Alexander Graf Lambsdorff, a szavazás előtt a (34) bekezdésről.

Robert Atkins, a szavazás előtt a (45) bekezdésről.

Bogusław Sonik, a (45) bekezdés szavazásáról.

Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber és Joseph Daul, a szavazás után az állásfoglalásról.


9.24. A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének felülvizsgálata (szavazás)

Jelentés a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS) felülvizsgálatáról a Bizottságnak tett ajánlásokkal [2013/2166(INL)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sven Giegold (A7-0133/2014)

(minősített többség szükséges a határozatra irányuló javaslat elfogadásához)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0202)


9.25. Dokumentumokhoz való hozzáférés a 2011–2013 közötti időszakban (szavazás)

Jelentés a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről (az eljárási szabályzat 104. cikkének (7) bekezdése) a 2011–2013. évben [2013/2155(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0203)


9.26. A Petíciós Bizottság 2013. évi tevékenységei (szavazás)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2013. évi tevékenységeiről [2014/2008(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0204)


9.27. Kertészet (szavazás)

Jelentés az európai kertészeti ágazat jövőjéről – növekedési stratégiák [2013/2100(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0205)


9.28. A kínzás világszerte történő felszámolása (szavazás)

Jelentés a kínzás világszerte történő felszámolásáról [2013/2169(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0206)


9.29. Szaud-Arábia (szavazás)

Jelentés Szaud-Arábiáról: kapcsolatai az EU-val, valamint a Közel-Keleten és Észak-Afrikában játszott szerepe [2013/2147(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ana Gomes (A7-0125/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0207)

Felszólalások

Ana Gomes (előadó), szóbeli módosítást javasol a (22), (42) bekezdéshez és az S. preambulumbekezdéshez, amit elfogadnak.


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Felszólal: Jean-Pierre Audy.

Sergio Paolo Francesco Silvestris-jelentés - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß és Marino Baldini

Burkhard Balz-jelentés - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan és Syed Kamall

Mojca Kleva Kekuš- és Timothy Kirkhope-jelentés - A7-0140/2014
Dubravka Šuica és Guido Milana

Krišjānis Kariņš- és Judith Sargentini-jelentés - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan és Tarja Cronberg

Ivailo Kalfin-jelentés - A7-0392/2013
Dubravka Šuica és Daniel Hannan

Sandrine Bélier-jelentés - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines és Andrej Plenković

Werner Kuhn-jelentés - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins és Giommaria Uggias

Vilja Savisaar-Toomast-jelentés - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković és Joseph Cuschieri

Olga Sehnalová-jelentés - A7-0207/2013
Ismail Ertug és Jim Higgins

Marian-Jean Marinescu-jelentés - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica és Davor Ivo Stier

Inês Cristina Zuber-jelentés - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Morvai Krisztina és Licia Ronzulli

Sven Giegold-jelentés - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Jarosław Leszek Wałęsa-jelentés - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská és Morvai Krisztina

Anthea McIntyre-jelentés - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu és Seán Kelly

Véronique De Keyser-jelentés - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann és Anna Záborská

Ana Gomes-jelentés - A7-0125/2014
Ewald Stadler.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.45-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Az egyén védelme a személyes adatok feldolgozása során ***I - A személyes adatok feldolgozása bűncselekmények megelőzése érdekében ***I (vita)

Jelentés a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi rendelet) irányuló javaslatról [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

Jelentés a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

Jan Philipp Albrecht és Dimitrios Droutsas előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Dimitrios Kourkoulas (a Tanács soros elnöke) és Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Nadja Hirsch (az EMPL bizottság véleményének előadója), Seán Kelly (az ITRE bizottság véleményének előadója), Lara Comi (az IMCO bizottság véleményének előadója), Marielle Gallo (a JURI bizottság véleményének előadója), Axel Voss (a JURI bizottság véleményének előadója), Gál Kinga, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, független, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sarah Ludford, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Sógor Csaba, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner és Salvatore Iacolino.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa és Tonino Picula.

Felszólal: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht és Axel Voss, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Dimitrios Droutsas, aki válaszol arra.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.3.12-i jegyzőkönyv, 8.5. pont és 2014.3.12-i jegyzőkönyv, 8.12. pont .


14. Az egyesült államokbeli NSA megfigyelési programjáról, a különféle tagállamokban megfigyelést végző szervekről és az uniós polgárok alapvető jogaira, valamint a transzatlanti bel- és igazságügyi együttműködésre gyakorolt hatásukról (vita)

Jelentés az egyesült államokbeli NSA megfigyelési programjáról, a különféle tagállamokban megfigyelést végző szervekről és az uniós polgárok alapvető jogaira, valamint a transzatlanti bel- és igazságügyi együttműködésre gyakorolt hatásukról [2013/2188(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A7-0139/2014)

Claude Moraes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitrios Kourkoulas (a Tanács soros elnöke).

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Axel Voss, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jan Philipp Albrecht, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Morvai Krisztina, független, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jan Philipp Albrecht, Dimitrios Droutsas, Sarah Ludford, Jean Lambert, Christian Engström, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Sarah Ludford, aki válaszol arra, Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Morvai Krisztina, a vita lefolyásáról, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Hubert Pirker, Ana Gomes, Ulrike Lunacek, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hubert Pirker, Hubert Pirker, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld és Morvai Krisztina, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Yannick Jadot, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Ivo Belet, Eduard Kukan és Andrej Plenković.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Christian Engström, Nikola Vuljanić, Dimitar Stoyanov és Zbigniew Ziobro.

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Felszólal: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas és Claude Moraes.

Felszólal: Seán Kelly a „catch-the-eye” és a kékkártyás eljárás lefolyásáról (Az elnök magyarázatot ad választásának okaira).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.3.12-i jegyzőkönyv, 8.23. pont .


15. Európai Ügyészség (vita)

Időközi jelentés az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

Salvatore Iacolino előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Ingeborg Gräßle (a CONT bizottság véleményének előadója), Evelyn Regner (a JURI bizottság véleményének előadója), Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Zbigniew Ziobro, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franco Bonanini, független, Jan Philipp Albrecht, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Rina Ronja Kari, akinek nem tudott választ adni, mivel elhagyta az üléstermet, Axel Voss, Juan Fernando López Aguilar, Slavi Binev, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Anna Maria Corazza Bildt, Bogusław Liberadzki és James Nicholson.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Dimitar Stoyanov és Dubravka Šuica.

Felszólal: Viviane Reding és Salvatore Iacolino.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.3.12-i jegyzőkönyv, 8.27. pont .


16. A Törökországról szóló 2013. évi eredményjelentés (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Törökországról szóló 2013. évi eredményjelentés (2013/2945(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (a Tanács soros elnöke) és Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ria Oomen-Ruijten, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Raimon Obiols, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, és Franziska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Laurence J.A.J. Stassen, független, Krzysztof Lisek, Richard Howitt, Andrew Duff, Bastiaan Belder, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, William (The Earl of) Dartmouth, Dimitar Stoyanov, Marietta Giannakou, Sophocles Sophocleous, Slavi Binev, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb és Alojz Peterle.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eija-Riitta Korhola, Arnaud Danjean, Marusya Lyubcheva, Tonino Picula, Antigoni Papadopoulou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández és Ruža Tomašić.

Felszólal: Štefan Füle és Dimitrios Kourkoulas.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Ria Oomen-Ruijten, nevében Külügyi Bizottság, a Törökország által elért eredményekről szóló 2013. évi jelentésről (2013/2945(RSP)) (B7-0241/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.3.12-i jegyzőkönyv, 8.28. pont .


17. Az egységes európai égbolt végrehajtása ***I - Repülőterek, légiforgalmi szolgáltatás és légi navigációs szolgálatok ***I (vita)

Jelentés az egységes európai égbolt végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

Jelentés a 216/2008/EK rendeletnek a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a légi navigációs szolgálatok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

Marian-Jean Marinescu és David-Maria Sassoli előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Dominique Riquet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Spyros Danellis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Phil Bennion, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jacqueline Foster, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric és Julie Girling.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bánki Erik és Andreas Schwab.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău és Marusya Lyubcheva.

Felszólal: Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu és David-Maria Sassoli.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.3.12-i jegyzőkönyv, 8.13. pont és 2014.3.12-i jegyzőkönyv, 8.14. pont .


18. Utazási csomagok és igény szerint összeállított utazási formák ***I (vita)

Jelentés az utazási csomagokról és az igény szerint összeállított utazási formákról, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU irányelv módosításról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

Hans-Peter Mayer előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Bogusław Liberadzki (a TRAN bizottság véleményének előadója), Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sergio Gaetano Cofferati, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Toine Manders, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gáll-Pelcz Ildikó, Catherine Stihler, Jacqueline Foster és Anna Hedh.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bánki Erik, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău és Zofija Mazej Kukovič.

Felszólal: Viviane Reding és Hans-Peter Mayer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.3.12-i jegyzőkönyv, 8.15. pont .


19. Fluortartalmú üvegházhatású gázok ***I (vita)

Jelentés a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

Bas Eickhout előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Connie Hedegaard (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bánki Erik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Satu Hassi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sabine Wils, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jolanta Emilia Hibner, Andrés Perelló Rodríguez, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo és Sophie Auconie.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Izaskun Bilbao Barandica.

Felszólal: Connie Hedegaard és Bas Eickhout, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Derek Roland Clark.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.3.12-i jegyzőkönyv, 8.16. pont .


20. A munkavállalók szabad mozgása ***I (vita)

Jelentés a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Edit Bauer (A7-0386/2013)

Edit Bauer előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Andor László (a Bizottság tagja).

Felszólal: Marije Cornelissen, a FEMM bizottság véleményének előadója, a Verts/ALE képviselőcsoprt nevében, Danuta Jazłowiecka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ole Christensen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Phil Bennion, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Thomas Händel, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Mike Nattrass, független, Sógor Csaba, Iliana Malinova Iotova, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Derek Roland Clark, Monika Panayotova, Jutta Steinruck és Derek Roland Clark, Iliana Malinova Iotova felszólalását követően.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tabajdi Csaba Sándor és Malika Benarab-Attou.

Felszólal: Andor László és Edit Bauer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.3.12-i jegyzőkönyv, 8.17. pont .


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 529.495/OJME).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Papastamkos

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat