Indiċi 
Minuti
PDF 285kWORD 213k
It-Tlieta, 11 ta' Marzu 2014 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dokumenti mressqa
 4.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq ***I (dibattitu)
 6.L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi ***I - Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu ***I (dibattitu)
 7.Garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra l-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)
 8.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.Statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (setgħat iddelegati u implimentattivi) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.2.L-istatistika għall-proċedura ta' żbilanċi makroekonomiċi ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.3.L-estensjoni tal-Ftehim għall-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika KE-Stati Uniti *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.4.Il-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess għar-Rizorsi Ġenetiċi *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.5.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - tessuti minn Spanja ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.6.Il-produzzjoni u d-disponibbiltà fis-suq ta' materjal riproduttiv tal-pjanti (il-liġi tal-materjal riproduttiv tal-pjanti) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.7.Ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea (aġġustament, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2011) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.8.Ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea (aġġustament, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2012) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.9.Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni KE-Serbja ***II (votazzjoni)
  
9.10.L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq ***I (votazzjoni)
  
9.11.L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi ***I (votazzjoni)
  
9.12.Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu ***I (votazzjoni)
  
9.13.Garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra l-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)
  
9.14.Ir-riżorsi ġenetiċi ***I (votazzjoni finali)
  
9.15.It-testijiet tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom ***I (votazzjoni finali)
  
9.16.Dokumenti ta' reġistrazzjoni għall-vetturi ***I (votazzjoni finali)
  
9.17.L-affidabbiltà stradali ta' vetturi kummerċjali ***I (votazzjoni finali)
  
9.18.Statistika tat-trasport bil-ferrovija ***I (votazzjoni)
  
9.19.Il-fatturar elettroniku fl-akkwist pubbliku ***I (votazzjoni)
  
9.20.L-istħarriġ dwar strutturi tal-impriżi agrikoli u l-istħarriġ dwar metodi ta’ produzzjoni agrikola ***I (votazzjoni)
  
9.21.Prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli ***I (votazzjoni)
  
9.22.Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2012 (votazzjoni)
  
9.23.L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2012 (votazzjoni)
  
9.24.Ir-Rieżami tas-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji (votazzjoni)
  
9.25.L-aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2011-2013 (votazzjoni)
  
9.26.L-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2013 (votazzjoni)
  
9.27.L-Ortikultura (votazzjoni)
  
9.28.Il-qerda tat-tortura fid-dinja (votazzjoni)
  
9.29.L-Arabja Sawdija (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali ***I - L-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet ta’ prevenzjonita’ reati kriminali ***I (dibattitu)
 14.Il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE (dibattitu)
 15.L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (dibattitu)
 16.Rapport ta' progress 2013 dwar it-Turkija (dibattitu)
 17.L-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew ***I - L-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru ***I (dibattitu)
 18.Il-vjaġġi kollox kompriż (package travel) u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti ***I (dibattitu)
 19.Gassijiet fluworurati b'effett ta' serra ***I (dibattitu)
 20.Il-moviment liberu tal-ħaddiema ***I (dibattitu)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Viċi President

1. Ftuħ tas-sessjoni annwali

Is-sessjoni 2014-2015 tal-Parlament Ewropew infetħet skont l-Artikolu 229, l-ewwel inċiż, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 134 tar-Regoli ta' Proċedura.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


3. Dokumenti mressqa

Il-kumitati parlamentari ressqu r-rapporti segwenti:

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-li jaġġusta, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2012, ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-koeffiċjenti korrettivi li japplikaw għalihom (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jaġġusta, b'effett mill-1 ta' Lulju 2011,ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-koeffiċjenti korrettivi li japplikaw għalihom (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)


4. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Ir-Russja: l-għoti ta' sentenzi lil dimostranti involuti fl-avvenimenti tal-Pjazza Bolotnaya (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, dwar ir-Russja: l-għoti ta' sentenzi lil dimostranti involuti fl-avvenimenti tal-Pjazza Bolotnaya (B7-0245/2014);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Phil Bennion f'isem il-Grupp ALDE, dwar ir-Russja: l-għoti ta' sentenzi lil dimostranti involuti fl-avvenimenti tal-Pjazza Bolotnaya (B7-0246/2014);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek u Iñaki Irazabalbeitia Fernández, dwar ir-Russja: l-għoti ta' sentenzi lil dimostranti involuti fl-avvenimenti tal-Pjazza Bolotnaya (B7-0247/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-Russja: l-għoti ta' sentenzi lil dimostranti involuti fl-avvenimenti tal-Pjazza Bolotnaya (B7-0248/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa u Dubravka Šuica f'isem il-Grupp PPE, dwar ir-Russja: l-għoti ta' sentenzi lil dimostranti involuti fl-avvenimenti tal-Pjazza Bolotnaya (B7-0249/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar ir-Russja: l-għoti ta' sentenzi lil dimostranti involuti fl-avvenimenti tal-Pjazza Bolotnaya (B7-0250/2014).

II.   It-tnedija ta' konsultazzjonijiet biex l-Uganda u n-Niġerja jkunu sospiżi mill-Ftehim ta' Cotonou minħabba l-leġiżlazzjoni reċenti li tikkriminalizza aktar l-omosesswalità (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar it-tnedija ta' konsultazzjonijiet biex l-Uganda u n-Niġerja jkunu sospiżi mill-Ftehim ta' Cotonou minħabba l-leġiżlazzjoni reċenti li tikkriminalizza aktar l-omosesswalità (B7-0251/2014);

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini u Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-tnedija ta' konsultazzjonijiet biex l-Uganda u n-Niġerja jkunu sospiżi mill-Ftehim ta' Cotonou minħabba l-leġiżlazzjoni reċenti li tikkriminalizza aktar l-omosesswalità (B7-0252/2014);

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella u Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, dwar it-tnedija ta' konsultazzjonijiet biex l-Uganda u n-Niġerja jkunu sospiżi mill-Ftehim ta' Cotonou minħabba l-leġiżlazzjoni reċenti li tikkriminalizza aktar l-omosesswalità (B7-0253/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica u Phil Bennion f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-tnedija ta' konsultazzjonijiet biex l-Uganda u n-Niġerja jkunu sospiżi mill-Ftehim ta' Cotonou minħabba l-leġiżlazzjoni reċenti li tikkriminalizza aktar l-omosesswalità (B7-0255/2014);

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah u Dubravka Šuica f'isem il-Grupp PPE, dwar it-tnedija ta' konsultazzjonijiet biex l-Uganda u n-Niġerja jkunu sospiżi mill-Ftehim ta' Cotonou minħabba l-leġiżlazzjoni reċenti li tikkriminalizza aktar l-omosesswalità (B7-0257/2014);

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee u Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-tnedija ta' konsultazzjonijiet biex l-Uganda u n-Niġerja jkunu sospiżi mill-Ftehim ta' Cotonou minħabba l-leġiżlazzjoni reċenti li tikkriminalizza aktar l-omosesswalità (B7-0258/2014).

III.   Is-sigurtà u t-traffikar tal-bnedmin fis-Sinaj (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sigurtà u t-traffikar tal-bnedmin fis-Sinaj (B7-0254/2014);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sigurtà u t-traffikar tal-bnedmin fis-Sinaj (B7-0256/2014);

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula u Phil Bennion f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sigurtà u t-traffikar tal-bnedmin fis-Sinaj (B7-0259/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler u Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sigurtà u t-traffikar tal-bnedmin fis-Sinaj (B7-0260/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier u Jarosław Leszek Wałęsa f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sigurtà u t-traffikar tal-bnedmin fis-Sinaj (B7-0261/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sigurtà u t-traffikar tal-bnedmin fis-Sinaj (B7-0262/2014).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.


5. L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq ***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2003/71/KE u 2009/138/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

Burkhard Balz ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Tonio Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Peter Skinner f'isem il-Grupp S&D, Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nikola Vuljanić f'isem il-Grupp GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner Membru mhux affiljat, Sirpa Pietikäinen u Ildikó Gáll-Pelcz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sergio Gaetano Cofferati u Ivana Maletić.

Interventi ta': Tonio Borg u Burkhard Balz.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.10 tal- Minuti ta' 11.3.2014.


6. L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi ***I - Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Mojca Kleva Kekuš u Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu. [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Krišjānis Kariņš u Judith Sargentini (A7-0150/2014)

Krišjānis Kariņš, Peter Simon (li ssostitwixxa r-rapporteur Mojca Kleva Kekuš), Judith Sargentini u Timothy Kirkhope ippreżentaw ir-rapporti.

Intervent ta': Tonio Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Bill Newton Dunn (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Antonio López-Istúriz White (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Peter Simon f'isem il-Grupp S&D, Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Rui Tavares, Sławomir Nitras, Emine Bozkurt, Nils Torvalds, Sven Giegold, Willy Meyer, Sampo Terho, Frank Engel, Arlene McCarthy u Graham Watson.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Interventi ta': Slavi Binev, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Guillaume, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Markus Ferber, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Claude Moraes, Emer Costello, Zbigniew Ziobro u James Nicholson.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jaroslav Paška.

Interventi ta': Tonio Borg, Timothy Kirkhope, Krišjānis Kariņš u Judith Sargentini.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.11 tal- Minuti ta' 11.3.2014 u punt 9.12 tal- Minuti ta' 11.3.2014.

°
° ° °

Il-President ta l-merħba tiegħu lil grupp ta' żgħażagħ mill-provinċja ta' Ciudad Real.


7. Garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra l-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew għall-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra l-Unjoni Ewropea [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

Göran Färm (minflok ir-rapporteur) ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Tonio Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jacek Protasiewicz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Hans-Peter Martin (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Andrej Plenković f'isem il-Grupp PPE, Claudette Abela Baldacchino f'isem il-Grupp S&D, Jan Mulder f'isem il-Grupp ALDE, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nikola Vuljanić f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claudio Morganti f'isem il-Grupp EFD, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, u Oleg Valjalo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivana Maletić u Andrew Henry William Brons.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Intervent ta': Paul Rübig.

Interventi ta': Tonio Borg u Göran Färm.

Intervent ta': Paul Rübig dwar l-organizzazzjoni tad-dibattiti.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.3 tal- Minuti ta' 11.3.2014.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.15. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00.)


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

8. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni fl-okkażjoni tal-10 anniversarju tal-attentati ta' Madrid u fl-okkażjoni tal-Jum Ewropew li jfakkar il-vittmi tat-terroriżmu.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.

°
° ° °

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Interventi ta': Dimitar Stoyanov, Anna Maria Corazza Bildt, Potito Salatto u Zbigniew Zaleski.


9. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


9.1. Statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (setgħat iddelegati u implimentattivi) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1365/2006 dwar statistika ta’ trasport ta’ merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni fir-rigward l-għoti ta’ setgħat iddelegati u implimentattivi lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta’ ċerti miżuri [COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0180)


9.2. L-istatistika għall-proċedura ta' żbilanċi makroekonomiċi ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-forniment u l-kwalità tal-istatistika għall-proċedura ta' żbilanċi makroekonomiċi [COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0181)

Interventi

Derk Jan Eppink (rapporteur) ippropona, abbażi tal-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura, li jiġi rreferut lura lill-kumitat tar-rapport.

Il-Parlament approva t-talba.

Il-kwistjoni hija għalhekk meqjusa bħala referuta lura mill-ġdid għal rieżami lill-kumitat kompetenti.


9.3. L-estensjoni tal-Ftehim għall-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika KE-Stati Uniti *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna l-estensjoni tal-Ftehim għall-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika [15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0182)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għat-tiġdid tal-ftehim.


9.4. Il-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess għar-Rizorsi Ġenetiċi *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu tagħhom għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika [06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0183)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


9.5. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - tessuti minn Spanja ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f’konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (l-applikazzjoni FEG/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - tessuti minn Spanja) [COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0184)


9.6. Il-produzzjoni u d-disponibbiltà fis-suq ta' materjal riproduttiv tal-pjanti (il-liġi tal-materjal riproduttiv tal-pjanti) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni u d-disponibbiltà fis-suq ta' materjal riproduttiv tal-pjanti (il-liġi tal-materjal riproduttiv tal-pjanti) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

Meta l-Kummissjoni kienet mistiedna, skont l-Artikolu 56(1) tar-Regoli ta' Proċedura, biex tirtira l-proposta tagħha, Kristalina Georgieva (Membru tal-Kummissjoni) iddikjarat li hija ma kinitx lesta tagħmel dan.

Intervent ta': Paolo De Castro, President tal-Kumitat AGRI, biex jitlob votazzjoni dwar l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva, skont l-Artikolu 56(3) tar-Regoli ta' Proċedura,. Din it-talba ġiet approvata permezz ta' sejħa tal-ismijiet (574 favur, 90 kontra, 10 astensjonijiet).

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0185)

Interventi

Kriton Arsenis, wara l-votazzjoni.


9.7. Ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea (aġġustament, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2011) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jaġġusta, b'effett mill-1 ta' Lulju 2011,ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-koeffiċjenti korrettivi li japplikaw għalihom [COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0186)


9.8. Ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea (aġġustament, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2012) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-li jaġġusta, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2012, ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-koeffiċjenti korrettivi li japplikaw għalihom [COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0187)


9.9. Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni KE-Serbja ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar xi proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq in-naħa l-waħda, u r-Repubblika tas-Serbja, fuq in-naħa l-oħra [17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P7_TA(2014)0188)


9.10. L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2003/71/KE u 2009/138/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0189)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0189)


9.11. L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Mojca Kleva Kekuš u Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0190)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0190)


9.12. Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu. [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Krišjānis Kariņš u Judith Sargentini (A7-0150/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0191)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0191)


9.13. Garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra l-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew għall-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra l-Unjoni Ewropea [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0192)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0192)


9.14. Ir-riżorsi ġenetiċi ***I (votazzjoni finali)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu tagħhom fl-Unjoni [COM(2012)0576 - C7-0322/2012 - 2012/0278(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Id-dibattitu sar fid-data 11 ta' Settembru 2013 (punt 16 tal- Minuti ta' 11.9.2013).

Il-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva kienet tressqet għat-12 ta' Settembru 2013 (punt 13.6 tal- Minuti ta' 12.9.2013).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDA

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0193)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0193)

Interventi

Sandrine Bélier (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


9.15. It-testijiet tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom ***I (votazzjoni finali)

rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li tħassar id-Direttiva 2009/40/KE [COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Id-dibattitu sar fid-data 1 ta' Lulju 2013 (punt 16 tal- Minuti ta' 1.7.2013).

Il-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva kienet tressqet għat-2 ta' Lulju 2013 (punt 9.10 tal- Minuti ta' 2.7.2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDA

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0194)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0194)

Interventi

Werner Kuhn (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


9.16. Dokumenti ta' reġistrazzjoni għall-vetturi ***I (votazzjoni finali)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE dwar id-dokumenti ta’ reġistrazzjoni għall-vetturi [COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Id-dibattitu sar fid-data 1 ta' Lulju 2013 (punt 16 tal- Minuti ta' 1.7.2013).

Il-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva kienet tressqet għat-2 ta' Lulju 2013 (punt 9.8 tal- Minuti ta' 2.7.2013).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDA

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0195)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0195)


9.17. L-affidabbiltà stradali ta' vetturi kummerċjali ***I (votazzjoni finali)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ispezzjoni teknika waqt it-traġitt tal-affidabilità stradali ta' vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni u li jħassar id-Direttiva 2000/30/KE [COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Id-dibattitu sar fid-data 1 ta' Lulju 2013 (punt 16 tal- Minuti ta' 1.7.2013).

Il-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva kienet tressqet għat-2 ta' Lulju 2013 (punt 9.9 tal- Minuti ta' 2.7.2013).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDA

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0196)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0196)


9.18. Statistika tat-trasport bil-ferrovija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 91/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-istatistika tat-trasport bil-ferrovija, fir-rigward tal-ġbir ta’ dejta dwar merkanzija, passiġġieri u aċċidenti [COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Michael Cramer (A7-0002/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0197)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0197)


9.19. Il-fatturar elettroniku fl-akkwist pubbliku ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-fatturar elettroniku fl-akkwist pubbliku [COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0198)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0198)


9.20. L-istħarriġ dwar strutturi tal-impriżi agrikoli u l-istħarriġ dwar metodi ta’ produzzjoni agrikola ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1166/2008 dwar stħarriġ ta’ strutturi tal-impriżi agrikoli u l-istħarriġ dwar metodi ta’ produzzjoni agrikola, rigward il-qafas finanzjarju għall-perjodu 2014-2018 [COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDA

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0199)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0199)


9.21. Prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli [COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Paolo De Castro (A7-0260/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0200)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0200)


9.22. Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2012 (votazzjoni)

Rapport dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2012 [2013/2131(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0201)


9.23. L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2012 (votazzjoni)

Rapport dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea - 2012 [2013/2156(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut

Interventi

Inês Cristina Zuber (rapporteur), qabel il-votazzjoni.

Michael Cashman u Alexander Graf Lambsdorff, qabel il-votazzjoni, dwar il-paragrafu 34.

Robert Atkins, qabel il-votazzjoni, dwar il-paragrafu 45.

Bogusław Sonik, dwar il-votazzjoni dwar il-paragrafu 45.

Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber u Joseph Daul, wara l-votazzjoni dwar ir-riżoluzzjoni.


9.24. Ir-Rieżami tas-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji (votazzjoni)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar ir-Rieżami tas-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji (SESF) [2013/2166(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sven Giegold (A7-0133/2014)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0202)


9.25. L-aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2011-2013 (votazzjoni)

Rapport dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti (Artikolu 104(7)) għas-snin 2011-2013 [2013/2155(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0203)


9.26. L-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2013 (votazzjoni)

Rapport dwar l-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2013 [2014/2008(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0204)


9.27. L-Ortikultura (votazzjoni)

Rapport dwar il-futur tas-settur tal-Ortikoltura tal-Ewropa - strateġiji għat-tkabbir [2013/2100(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 27)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0205)


9.28. Il-qerda tat-tortura fid-dinja (votazzjoni)

Rapport dwar il-qerda tat-tortura fid-dinja [2013/2169(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 28)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0206)


9.29. L-Arabja Sawdija (votazzjoni)

Rapport dwar l-Arabja Sawdija, ir-relazzjonijiet tagħha mal-UE u r-rwol tagħha fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika ta' Fuq [2013/2147(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ana Gomes (A7-0125/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 29)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0207)

Interventi

Ana Gomes (rapporteur) biex tipproponi emendi orali għall-paragrafi 22, 42, u l-Premessa S, li nżammu.


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Intervent ta': Jean-Pierre Audy.

Rapport Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß u Marino Baldini

Rapport Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan u Syed Kamall

Rapport Mojca Kleva Kekuš u Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica u Guido Milana

Rapport Krišjānis Kariņš u Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan u Tarja Cronberg

Rapport Ivailo Kalfin - A7-0392/2013
Dubravka Šuica u Daniel Hannan

Rapport Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines u Andrej Plenković

Rapport Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins u Giommaria Uggias

Rapport Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković u Joseph Cuschieri

Rapport Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug u Jim Higgins

Rapport Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica u Davor Ivo Stier

Rapport Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai u Licia Ronzulli

Rapport Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Rapport Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská u Krisztina Morvai

Rapport Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu u Seán Kelly

Rapport Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann u Anna Záborská

Rapport Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'Sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.45 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali ***I - L-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet ta’ prevenzjonita’ reati kriminali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Regolament dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta Ġenerali) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

Jan Philipp Albrecht u Dimitrios Droutsas ippreżentaw ir-rapporti.

Interventi ta': Dimitrios Kourkoulas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Nadja Hirsch (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Seán Kelly (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Lara Comi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Marielle Gallo (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Axel Voss (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Kinga Gál f'isem il-Grupp PPE, Sylvie Guillaume f'isem il-Grupp S&D, Sarah Ludford f'isem il-Grupp ALDE, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Auke Zijlstra Membru mhux affiljat, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sarah Ludford, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner u Salvatore Iacolino.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa u Tonino Picula.

Interventi ta': Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht u Axel Voss, dan tal-aħħar biex jagħmel mistoqsija "karta blu" Dimitrios Droutsas, li wieġeb.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.5 tal- Minuti ta' 12.3.2014 u punt 8.12 tal- Minuti ta' 12.3.2014.


14. Il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE (dibattitu)

Rapport dwar il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u fuq il-kooperazzjoni transatlantika fil-Ġustizzja u l-Intern [2013/2188(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A7-0139/2014)

Claude Moraes ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Dimitrios Kourkoulas (President fil-kariga tal-Kunsill).

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Intervent ta': Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Axel Voss f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jan Philipp Albrecht, Juan Fernando López Aguilar f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jan Philipp Albrecht, Dimitrios Droutsas, Sarah Ludford, Jean Lambert, Christian Engström, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Sarah Ludford, li wieġbet, Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Krisztina Morvai, dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Hubert Pirker, Ana Gomes, Ulrike Lunacek, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hubert Pirker, Hubert Pirker, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Sophia in 't Veld u Krisztina Morvai, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Yannick Jadot, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Ivo Belet, Eduard Kukan u Andrej Plenković.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Christian Engström, Nikola Vuljanić, Dimitar Stoyanov u Zbigniew Ziobro.

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

Interventi ta': Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas u Claude Moraes.

Intervent ta': Seán Kelly dwar l-iżvolġiment tal-proċedura "catch-the-eye" u tal-proċedura "karta blu" (Il-President spjega r-raġunijiet wara d-deċiżjoni tiegħu).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.23 tal- Minuti ta' 12.3.2014.


15. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (dibattitu)

Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

Salvatore Iacolino ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ingeborg Gräßle (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Evelyn Regner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Zbigniew Ziobro, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rina Ronja Kari f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFD, Franco Bonanini Membru mhux affiljat, Jan Philipp Albrecht, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Rina Ronja Kari, li ma setgħetx tweġibha billi kienet ħarġet mill-emiċiklu, Axel Voss, Juan Fernando López Aguilar, Slavi Binev, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Anna Maria Corazza Bildt, Bogusław Liberadzki u James Nicholson.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Dimitar Stoyanov u Dubravka Šuica.

Interventi ta': Viviane Reding u Salvatore Iacolino.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.27 tal- Minuti ta' 12.3.2014.


16. Rapport ta' progress 2013 dwar it-Turkija (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport ta' progress 2013 dwar it-Turkija (2013/2945(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Ria Oomen-Ruijten f'isem il-Grupp PPE, Raimon Obiols f'isem il-Grupp S&D, Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, u Franziska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Interventi ta': Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Alexander Graf Lambsdorff, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos f'isem il-Grupp EFD, Laurence J.A.J. Stassen Membru mhux affiljata, Krzysztof Lisek, Richard Howitt, Andrew Duff, Bastiaan Belder, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, William (The Earl of) Dartmouth, Dimitar Stoyanov, Marietta Giannakou, Sophocles Sophocleous, Slavi Binev, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb u Alojz Peterle.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Eija-Riitta Korhola, Arnaud Danjean, Marusya Lyubcheva, Tonino Picula, Antigoni Papadopoulou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández u Ruža Tomašić.

Interventi ta': Štefan Füle u Dimitrios Kourkoulas.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Ria Oomen-Ruijten, f'isem il- Kumitat għall-Affarijiet Barranin, dwar ir-Rapport ta’ Progress 2013 dwar it-Turkija (2013/2945(RSP)) (B7-0241/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.28 tal- Minuti ta' 12.3.2014.


17. L-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew ***I - L-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew (riformulazzjoni) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 216/2008 fil-qasam tal-ajrudromi, tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

Marian-Jean Marinescu u David-Maria Sassoli ppreżentaw ir-rapporti.

Intervent ta': Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Dominique Riquet f'isem il-Grupp PPE, Spyros Danellis f'isem il-Grupp S&D, Phil Bennion f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jacqueline Foster f'isem il-Grupp ECR, Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric u Julie Girling.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Erik Bánki u Andreas Schwab.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău u Marusya Lyubcheva.

Interventi ta': Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu u David-Maria Sassoli.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.13 tal- Minuti ta' 12.3.2014 u punt 8.14 tal- Minuti ta' 12.3.2014.


18. Il-vjaġġi kollox kompriż (package travel) u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-vjaġġi kollox kompriż (package travel) u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti, li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004, id-Direttiva 2011/83/UE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/314/KEE [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

Hans-Peter Mayer ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Bogusław Liberadzki (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Sergio Gaetano Cofferati f'isem il-Grupp S&D, Toine Manders f'isem il-Grupp ALDE, Heide Rühle f'isem il-Grupp Verts/ALE, Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Jacqueline Foster u Anna Hedh.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Erik Bánki, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău u Zofija Mazej Kukovič.

Interventi ta': Viviane Reding u Hans-Peter Mayer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.15 tal- Minuti ta' 12.3.2014.


19. Gassijiet fluworurati b'effett ta' serra ***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar gassijiet fluworurati b'effett ta' serra [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

Bas Eickhout ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Erik Bánki f'isem il-Grupp PPE, Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D, Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Sabine Wils f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jolanta Emilia Hibner, Andrés Perelló Rodríguez, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo u Sophie Auconie.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Izaskun Bilbao Barandica.

Interventi ta': Connie Hedegaard u Bas Eickhout, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Derek Roland Clark.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.16 tal- Minuti ta' 12.3.2014.


20. Il-moviment liberu tal-ħaddiema ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-drittijiet konferiti fuq ħaddiema fil-kuntest tal-moviment liberu tal-ħaddiema [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Edit Bauer (A7-0386/2013)

Edit Bauer ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Marije Cornelissen, rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM u f'isem il-Grupp Verts/ALE, Danuta Jazłowiecka f'isem il-Grupp PPE, Ole Christensen f'isem il-Grupp S&D, Phil Bennion f'isem il-Grupp ALDE, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Thomas Händel f'isem il-Grupp GUE/NGL, Derek Roland Clark f'isem il-Grupp EFD, Mike Nattrass Membru mhux affiljat, Csaba Sógor, Iliana Malinova Iotova, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Derek Roland Clark, Monika Panayotova, Jutta Steinruck u Derek Roland Clark, wara l-intervent ta' Iliana Malinova Iotova.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sándor Tabajdi u Malika Benarab-Attou.

Interventi ta': László Andor u Edit Bauer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.17 tal- Minuti ta' 12.3.2014.


21. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 529.495/OJME).


22. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.20.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Papastamkos

Avviż legali - Politika tal-privatezza