Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 12. ožujka 2014. - Strasbourg

2. Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 3. ožujka 2014.

upućeno nadležni: REGI (članak 50. Poslovnika),

mišljenje: EMPL (članak 50. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s posebnim pravilima o prihvatljivosti rashoda za programe suradnje (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 4. ožujka 2014.

upućeno nadležni: REGI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni delegirane Uredbe (EU) br. 114/2013 u pogledu specifičnih emisija CO2 za 2010. utvrđenih za proizvođača Great Wall Motor Company Limited (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 4. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)

mišljenje: ITRE (članak 50. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima u odnosu na kvalitativne i odgovarajuće kvantitativne kriterije za utvrđivanje kategorija zaposlenika čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti institucije (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Rok za prigovor: mjesec dana od dana primitka, 4. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) br.1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 i 812/2013 u pogledu označivanja proizvoda povezanih s energijom na internetu (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 5. ožujka 2014.

upućeno nadelžni: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih normi za objavljivanje dopuna prospektu (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Rok za prigovor: mjesec dana od dana primitka, 7. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ECON

- Delegirana odluka Komisije o utvrđivanju kriterija i uvjeta koje moraju ispuniti europske referentne mreže i pružatelji zdravstvenih usluga koji se žele pridružiti europskoj referentnoj mreži (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 10. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila koja se odnose na načela za odabir inovativnih mjera i upravljanje njima u području održivog urbanog razvoja koje podupire Europski fond za regionalni razvoj (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: REGI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe(EU) br.528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za produživanje odobrenja za biocidne proizvode koja su predmet međusobnog priznavanja (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 7. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika),

mišljenje: IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvjeta za uporabu neobavezne oznake kvalitete „planinski proizvod” (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća izmjenom Uredbe Komisije (EZ) br.555/2008 u vezi s novim mjerama u okviru nacionalnih programa potpore u vinskom sektoru (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća izmjenom Uredbe Komisije (EZ) br. 826/2008 u pogledu određenih zahtjeva u vezi s poljoprivrednim proizvodima za koje se dodjeljuje potpora za privatno skladištenje (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o programima potpore sektoru maslinova ulja i stolnih maslina (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća izmjenom Uredbe Komisije (EZ) br. 288/2009 u pogledu dodjele potpore za popratne mjere u okviru Programa distribucije voća i povrća u školama (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br.1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća izmjenom Provedbene uredbe Komisije (EU) br.543/2011 u vezi sa sektorima voća i povrća te prerađevina voća i povrća (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rashoda za javne intervencije (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br.73/2009 i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu osnovice za izračun smanjenja koja države članice primjenjuju na poljoprivrednike zbog linearnog smanjenja plaćanja u 2014. i financijske discipline za kalendarsku godinu 2014. (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i korištenja eurom (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

Parlamentu je dostavljen sljedeći ispravak:

- Ispravak Delegirane uredbe Komisije od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova – (C(2013)09651).

upućeno nadležni: REGI

mišljenje: EMPL, PECH, AGRI.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti