Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. március 12., Szerda - Strasbourg

2. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. március 3-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: REGI (az eljárási szabályzat 50. cikke)

vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az együttműködési programok kiadásainak elszámolhatóságára vonatkozó egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. március 4-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: REGI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 114/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a Great Wall Motor Company Limited gyártóra vonatkozó átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátási adatok tekintetében történő módosításáról (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. március 4-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)

vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szakmai tevékenységükkel valamely intézmény kockázati profiljára jelentős hatást gyakorló munkavállalók kategorizálásának megfelelő minőségi és mennyiségi kritériumaira irányuló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: egy hónap, 2014. március 4-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1059/2010/EU, az 1060/2010/EU, az 1061/2010/EU, az 1062/2010/EU, a 626/2011/EU, a 392/2012/EU, a 874/2012/EU, a 665/2013/EU, a 811/2013/EU és a 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek az energiával kapcsolatos termékek internetes címkézése tekintetében történő módosításáról (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. március 5-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztató kiegészítő jegyzékének közzétételére irányuló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: egy hónap, 2014. március 7-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata az európai referenciahálózatokra és az azokhoz csatlakozni kívánó egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó kritériumok és feltételek meghatározásáról (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. március 10-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatandó, a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó innovatív intézkedések kiválasztására és irányítására vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. március 11-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: REGI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös elismerési eljárás tárgyát képező engedélyek megújítására vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. március 7-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)

vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a „hegyvidéki termék” minőségre utaló választható kifejezés használatának feltételei tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. március 11-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 555/2008/EK bizottsági rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok keretében végrehajtott új intézkedések tekintetében történő módosításáról és ezáltal az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. március 11-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 826/2008/EK rendeletnek a magántárolási támogatásra jogosult mezőgazdasági termékekhez kapcsolódó egyes követelmények tekintetében történő módosítása révén az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. március 11-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az olívaolaj-ágazatot és az étkezési olajbogyót termesztő ágazatot érintő támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. március 11-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 288/2009/EK bizottsági rendeletnek az iskolagyümölcs-program keretében hozott kísérő intézkedésekhez nyújtott támogatás odaítélése tekintetében történő módosítása révén történő kiegészítéséről (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. március 11-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat tekintetében az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításával történő kiegészítéséről (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. március 11-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervencióhoz kapcsolódó kiadások tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. március 11-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizetések 2014. évi lineáris csökkentése és a 2014-es naptári évben érvényesítendő pénzügyi fegyelem következtében a tagállamok által a mezőgazdasági termelők esetében alkalmazandó támogatáscsökkentések kiszámítási alapja tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. március 11-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euró használata tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. március 11-i beérkezésének időpontját követően.

utalva, illetékes: AGRI

Az alábbi helyesbítést továbbították a Parlamentnek:

Helyesbítés az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről szóló, 2014. január 7-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez – (C(2013)09651).

utalva, illetékes: REGI

vélemény: EMPL, PECH, AGRI.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat