Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014 - Strasburgu

2. Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 3 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: REGI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

opinjoni: EMPL (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1299/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli speċifiċi dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa għall-programmi ta’ kooperazzjoni (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 4 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: REGI

- Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega (UE) Nru114/2013 fir-rigward tal-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 fl-2010 speċifikati għall-manifattur Great Wall Motor Company Limited (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 4 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ENVI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

opinjoni: ITRE (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li jikkonċerna l-istandards tekniċi regolatorji fir-rigward tal-kriterji kwalitattivi u kwantitattivi xierqa biex jiġu identifikati l-kategoriji ta’ persunal li l-attivitajiet professjonali tagħhom għandhom impatt materjali fuq il-profil tar-riskju tal-istituzzjoni (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 4 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolamenti Delegati tal-Kummissjoni (UE) Nru 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 u 812/2013 dwar it-tikkettar ta' prodotti relatati mal-enerġija fuq l-Internet (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 5 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-pubblikazzjoni ta’ supplimenti għall-prospetti (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 7 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ECON

- Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji u l-kundizzjonijiet li jridu jissodisfaw in-Netwerks Ewropej ta' Referenza u l-provdituri tal-kura tas-saħħa li jixtiequ jingħaqdu ma' dawn in-Netwerks Ewropej ta' Referenza (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 10 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli dettaljati dwar il-prinċipji għall-għażla u l-ġestjoni ta’ azzjonijiet innovattivi fil-qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli li għandhom jiġu appoġġati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: REGI

- Regolament delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli għat-tiġdid ta' awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali soġġetti għal rikonoxximent reċiproku (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 7 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ENVI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

opinjoni: IMCO (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-użu tat-terminu tal-kwalità mhux obbligatorju "prodott tal-muntanji" (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru555/2008 fir-rigward ta' miżuri ġodda skont il-programmi nazzjonali ta' appoġġ fis-settur tal-inbid (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru826/2008 fir-rigward ta' ċerti rekwiżiti relatati mal-prodotti agrikoli li jgawdu minn għajnuna għall-ħżin privat (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

- Regolamnt Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programmi ta’ appoġġ għas-settur taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru288/2009 fir-rigward tal-għoti ta' għajnuna għall-miżuri ta' akkumpanjament fil-qafas ta' Skema tal-Frott u Ħaxix għall-Iskejjel (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru543/2011 dwar is-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-infiq b’intervent pubbliku (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru73/2009 u r-Regolament (UE) Nru1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-bażi ta’ kalkolu ta’ tnaqqis li għandu jiġi applikat lill-bdiewa mill-Istati Membri minħabba t-tnaqqis lineari ta’ pagamenti fl-2014 u d-dixxiplina finanzjarja għas-sena kalendarja 2014 (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħrajn, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, it-titoli u l-użu tal-euro (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

Il-Corrigendum li ġej intbagħat lill-Parlament:

- Corrigendum għar-regolament ta' delega tal-Kummissjoni tas-7 ta' Jannar 2014 dwar il-kodiċi tal-kondotta Ewropea dwar sħubija fil-qafas ta’ Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej – (C(2013)09651)

irreferut responsabbli: REGI

opinjoni: EMPL, PECH, AGRI.

Avviż legali - Politika tal-privatezza