Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 martie 2014 - Strasbourg

2. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni, de la data primirii 3 martie 2014

retrimis fond: REGI (articolul 50 din Regulamentul de procedură),

aviz: EMPL(articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește norme specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 4 martie 2014.


retrimis fond: REGI

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 114/2013 în ceea ce privește emisiile specifice medii de CO2 pe 2010 care au fost stabilite pentru producătorul Great Wall Motor Company Limited (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 4 martie 2014.


retrimis fond: ENVI (articolul 50 din Regulamentul de procedură),

aviz: ITRE (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative și cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 4 martie 2014.


retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 și 812/2013 ale Comisiei în ceea ce privește etichetarea produselor cu impact energetic pe internet (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 5 martie 2014.


retrimis fond: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea de suplimente la prospect (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 7 martie 2014


retrimis fond: ECON

- Decizia delegată a Comisiei de stabilire a criteriilor și condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească rețelele europene de referință și furnizorii de servicii medicale care doresc să se alăture unei rețele europene de referință (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 10 martie 2014


retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate privind principiile aplicabile procedurilor de selectare și de gestionare a acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile care urmează să fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014


retrimis fond: REGI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind reînnoirea autorizațiilor pentru produsele biocide care fac obiectul recunoașterii reciproce (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 7 martie 2014


retrimis fond: ENVI (articolul 50 din Regulamentul de procedură),

aviz: IMCO (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan” (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014


retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei în ceea ce privește noile măsuri din cadrul programelor naționale de sprijinire a sectorului vitivinicol (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 826/2008 al Comisiei în ceea ce privește anumite cerințe referitoare la produsele agricole care beneficiază de ajutor pentru depozitare privată (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014.retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele de sprijin pentru sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014


retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 288/2009 al Comisiei în ceea ce privește acordarea de ajutoare pentru măsuri de însoțire în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe și legume în școli (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014


retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cheltuielile aferente intervenției publice (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014


retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește baza de calcul a reducerilor care urmează să fie aplicate agricultorilor de către statele membre datorită reducerii liniare a plăților în 2014 și disciplinei financiare pentru anul calendaristic (2014 C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014


retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014


retrimis fond: AGRI.

Rectificarea de mai jos a fost transmisă Parlamentului:

- Rectificare la la Regulamentul delegat al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene – (C(2013)09651)

retrimis fond: REGI

aviz: EMPL, PECH, AGRI.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate