Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 12. března 2014 - Štrasburk

3. Strategie EU pro Arktidu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Strategie EU pro Arktidu (2013/2595(RSP))

Rozprava se konala dne 17. dubna 2013 (bod 18 zápisu ze dne 17.4.2013).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi a Iñaki Irazabalbeitia Fernández za skupinu Verts/ALE o strategii EU pro arktickou oblast (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson a Ivari Padar za skupinu S&D o strategii EU pro arktickou oblast (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson a Olle Schmidt za skupinu ALDE o strategii EU pro arktickou oblast (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock a Konrad Szymański za skupinu ECR o strategii EU pro arktickou oblast (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica a Elena Băsescu za skupinu PPE o strategii EU pro arktickou oblast (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o strategii EU pro arktickou oblast (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Hlasování: bod 8.29 zápisu ze dne 12.3.2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí