Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. märts 2014 - Strasbourg

3. ELi Arktika piirkonna strateegia (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi Arktika piirkonna strateegia (2013/2595(RSP))

Arutelu toimus 17. aprill 2013 (17.4.2013protokoll punkt 18).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández fraktsiooni Verts/ALE nimel, ELi Arktika piirkonna strateegia (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson ja Ivari Padar fraktsiooni S&D nimel, ELi Arktika piirkonna strateegia (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson ja Olle Schmidt fraktsiooni ALDE nimel, ELi Arktika piirkonna strateegia (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock ja Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel, ELi Arktika piirkonna strateegia (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica ja Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel, ELi Arktika piirkonna strateegia (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, ELi Arktika piirkonna strateegia (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Hääletus: 12.3.2014protokoll punkt 8.29.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika